Går man ned ad gangene i Landsforeningens sekretariat i Sabro en tilfældig dag mellem klokken 10-15.30, kan man være sikker på at høre telefonsamtaler fra kontorerne, hvor Arbejdsgiver og Rådgivning holder til.

Gode råd til medlemmerne

Ring til rådgivningen på 
tlf: 8732 2155. 
Der er åbent man-tor kl. 10.00-15.30 og fredag fra 10.00-13.00. 
Eller send en email til raadgivning@sogn.dk

Generel rådgivning

Har I brug for et godt råd til menighedsrådsarbejdet?

Personalesager

Har I brug for hjælp til en personalesag?

Har I brug for hjælp til at få styr på personaleadministrationen?

Samarbejde

Har I brug for hjælp til at sætte gang i samarbejde om kirkens aktiviteter?

Har I brug for hjælp til at sætte gang i samarbejde om ansatte?

 

Hver dag ringer eller skriver menighedsrådsmedlemmer til afdelingen for at få hjælp til fx håndtering af personalesager, lønforhandling, afklaring af regler og lovgivning og hjælp til at sætte gang i samarbejde om ansatte eller kirkens aktiviteter, eller simpelthen fordi menighedsrådet er kommet i tvivl om, hvordan en sag skal gribes an.

Rundt i landet

Derudover kan I møde konsulenterne, når de rejser rundt i landet for at holde kurser om fx personalepolitik eller om at være arbejdsgiver i praksis, ligesom de også underviser på Folkekirkens Lederuddannelse. Konsulenterne kommer også ud til medlemmerne og er bisiddere, fx hvis en sag mellem et menighedsråd og en ansat er gået i hårdknude. Konsulenterne sidder med andre ord på jeres side af bordet og deltager derfor også i forhandlinger, som sagerne måtte afstedkomme.

Ud over den daglige rådgivning har afdelingen en række mere tidsbestemte opgaver. De træder til med juridisk rådgivning, fx når der afholdes valg til menighedsrådene, og et overenskomstteam er på banen, når der skal forhandles overenskomster og også, når resultatet heraf skal udmøntes.

Overtage forhandlingsretten

På det punkt har Landsforeningen en strategi om, at vi vil overtage forhandlingsretten, så det i stedet for ansatte i Kirkeministeriet bliver Landsforeningens medarbejdere, der forhandler overenskomster med de faglige organisationer på det kirkelige område.

Derfor arbejdes der også med strategien i perioderne mellem overenskomstforhandlingerne, hvilket betyder, at det er et område, der fylder meget i afdelingen. På længere sigt vil et direkte aftryk på overenskomsterne betyde, at det i dagligdagen bliver nemmere at være menighedsrådsmedlem.

Endelig er der et tæt samarbejde mellem Udviklingsafdelingen og Arbejdsgiver og Rådgivning, hvor der foregår videns- og erfaringsudveksling.

Arbejdsgiver med forhandlingsret

Arbejdsgiver og Rådgivning har som et af sine fokusområder at forfølge Landsforeningens strategi om at blive arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret ved indgåelse af overenskomster. Der arbejdes derfor også med spørgsmålet om, hvordan vi sikrer medlemsindflydelse.

Model skal ændres

I dag forhandler man først aftalerne på plads på statens område, og derefter forhandler Kirkeministeriet efter bemyndigelse fra Finansministeriet/ Moderniseringsstyrelsen aftalerne på plads for folkekirkens område med de faglige organisationer. Den model skal ændres, så det i stedet er Landsforeningen, der forhandler direkte med organisationerne, så den danske model også kommer til at gælde på folkekirkens område ligesom på det øvrige på arbejdsmarked.

Krav går ikke videre

Indføres den danske model, vil det betyde, at Landsforeningens krav på vegne af menighedsrådene vil indgå direkte i forhandlingerne, og ikke som i dag filtreres igennem Kirkeministeriets embedsværk. Ser man på tidligere overenskomstforhandlinger, er der eksempler på, at de krav, Landsforeningen stiller, ikke går videre i forhandlingerne med de faglige organisationer. Når Landsforeningen får forhandlingsretten, vil det også give bedre ejerskab til aftalerne, fordi det vil være repræsentanterne for arbejdsgivere og arbejdstagere, som forhandler aftalerne direkte.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter