Personalesager

Som lokale arbejdsgivere er det jeres ansvar, at håndteringen af en personalesag på arbejdspladsen foregår på en god og korrekt måde. Når der opstår personalesager, får I med Arbejdsgiver og Rådgivning en solid erfaring med personalesager, som I kan læne jer op ad. I kan derfor altid føle jer trygge ved situationen, hvis medarbejderens opgaveudførelse, adfærd eller sygdom giver udfordringer for jer.

Sammen sikrer vi, at I håndterer sagen på den bedst mulige måde. Det sker blandt andet ved at afklare, hvilke muligheder I har for at håndtere sagen, ved at hjælpe med at finde de væsentlige oplysninger i sagen og ved at hjælpe med at skabe overblik over sagen og give jer grundlag for at træffe beslutninger i menighedsrådet.

Vi kommer også ud til medlemmerne og er bisiddere, fx hvis en sag mellem et menighedsråd og en ansat er gået i hårdknude. Vi sidder med andre ord på jeres side af bordet og deltager derfor også i forhandlinger, som sagerne måtte afstedkomme.

Læs mere her og her.

Samarbejdsaftaler mellem menighedsråd

I har som lokale arbejdsgivere mulighed for at gå sammen om at have ansatte eller om at sætte aktiviteter i gang mellem sogne. Med samarbejde kan I imødekomme udfordringer ved at være små enheder og samle kræfterne om opgaver.

Måske kan I også skabe større stillinger til de ansatte, hvilket vil gøre dem mere attraktive. Hos Landsforeningens Arbejdsgiver og Rådgivning får I en solid erfaring, som I kan læne jer op ad, når I vil etablere samarbejde om ansatte og om aktiviteter.

Læs mere her og her.

Mød konsulenterne
Derudover kan I møde os, når vi rejser rundt i landet for at holde kurser om fx personalepolitik eller om at være arbejdsgiver i praksis, ligesom vi også underviser på Folkekirkens Lederuddannelse.

Ud over den daglige rådgivning har afdelingen en række mere tidsbestemte opgaver. Vi træder til med juridisk rådgivning, fx når der afholdes valg til menighedsrådene, og et overenskomstteam er på banen, når der skal forhandles overenskomster og også, når resultatet heraf skal udmøntes.

Arbejdsgiver med forhandlingsret

Arbejdsgiver og Rådgivning har som et af sine fokusområder at forfølge Landsforeningens strategi om at blive arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret ved indgåelse af overenskomster. Der arbejdes derfor også med spørgsmålet om, hvordan vi sikrer medlemsindflydelse.

Model skal ændres

I dag forhandler man først aftalerne på plads på statens område, og derefter forhandler Kirkeministeriet efter bemyndigelse fra Finansministeriet/ Moderniseringsstyrelsen aftalerne på plads for folkekirkens område med de faglige organisationer. Den model skal ændres, så det i stedet er Landsforeningen, der forhandler direkte med organisationerne, så den danske model også kommer til at gælde på folkekirkens område ligesom på det øvrige på arbejdsmarked.

Krav går ikke videre

Indføres den danske model, vil det betyde, at Landsforeningens krav på vegne af menighedsrådene vil indgå direkte i forhandlingerne, og ikke som i dag filtreres igennem Kirkeministeriets embedsværk. Ser man på tidligere overenskomstforhandlinger, er der eksempler på, at de krav, Landsforeningen stiller, ikke går videre i forhandlingerne med de faglige organisationer. Når Landsforeningen får forhandlingsretten, vil det også give bedre ejerskab til aftalerne, fordi det vil være repræsentanterne for arbejdsgivere og arbejdstagere, som forhandler aftalerne direkte.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter