Samtalekort

Kort om gudstjenesten - 32 samtalekort - er tænkt som en igangsætter af samtalen om gudstjeneste, dåb og nadver. Alle kan være med.

Samtalekort på bord 1.jpg

Kort om gudstjenesten er en række samtalekort, der kan bruges som udgangspunkt for en samtale om gudstjenesten. De er udarbejdet som støtte til at tage del i debatten om folkekirkens liturgier/biskoppernes liturgirapporter.

Sæt jer sammen i grupper på 3-5. Træk et kort og læs citat og spørgsmål højt. Diskuter! Træk et nyt, når I synes (lad det evt. gå på skift, hvem der trækker). Nogle emner bliver I måske længere ved end andre. Det er helt ok. Det er også ok, at samtalen bevæger sig i nye retninger.

Samtalekortene er udarbejdet af Grundtvigsk Forum i et samarbejde med folkekirkens biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd. De er udgivet som indstik i septembernummeret - nr. 7 2019 - af Menighedsrådenes Blad. Du kan finde de fysiske kort i bladet.
De kan også læses her. 

Her er link til en printvenlig udgave.  

Rapporterne, der henvises til, kan findes her.