Folkekirkens liturgiarbejde

Biskopperne begyndte i 2016 et udredningsarbejde i forhold til gudstjenestens faste form – det vi kalder liturgien.

Forsøg i Folkekirken.jpg

I projektets forløb har tre fagudvalg undersøgt gudstjenestelivet, som det ser ud i dag og undersøgt baggrunden for det.

Det er der kommet tre rapporter ud af, som du kan finde her.

Det videre forløb lægger op til en både bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten skal se ud i fremtiden.

Du kan også finde yderligere information og nyheder om liturgiarbejdet på Folkekirken.dk