10. juni 2021
Krav om mundbind ophæves
Ny politisk aftale om genåbning ophæver krav om mundbind og visir fra mandag d. 14. juni.
Læs mere her.

18. maj 2021
Ny genåbningsaftale med betydning for menighedsrådene
Åbning af flere foreningsaktiviteter og plan for fysisk fremmøde på arbejdspladsen er nogle af de elementer, der indgår i den seneste genåbningsaftale.
Læs mere her.

4. maj 2021
Yderligere genåbning - også i folkekirken
Bedre mulighed for kirkelige arrangementer og møder efter nattens politiske aftale.
Læs mere her.

19. april 2021
Retningslinjer er opdateret
Lempelse af arealkravet samt ophævelse af anbefalinger om varighed og sang ved indendørs gudstjenester. Det er nogle af de ændringer, der kommer til at fremgå af de opdaterede retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund.
Læs mere her.

14. april 2021
Ønsker lempelse af arealkrav samt genåbningsplan
Landsforeningen har sammen med de øvrige parter i folkekirkens taskforce taget kontakt til kirkeministeren for at få lempet arealkravet og for at få en plan for genåbning af kirkerne.
Læs mere her.

30. marts 2021
Mangler fortsat afklaring vedrørende menighedsrådsmøder
Landsforeningen har nu kontaktet Folketingets Kirkeudvalg for at få en afklaring af, hvordan menighedsrådene om nødvendigt kan mødes fysisk uden at komme i konflikt med forsamlingsforbuddet efter epidemiloven.
Læs mere her.

23. marts 2021
Genåbningsplan: Vi afventer nærmere udmelding
En politiske rammeaftale om plan for genåbning af Danmark blev indgået i aftes.
Læs mere her.

19. marts 2021
Lempelser på tre områder forventes fra mandag d. 22. marts
Folkekirken forventes at få gode muligheder for udendørs påskegudstjenester, foreningsaktiviteter og konfirmationsforberedelse efter beslutning om ekstra genåbning.
Læs mere her.

17. marts 2021
Menighedsrådsmøder og forsamlingsforbuddet
Landsforeningen fastholder, at menighedsrådene kan mødes fysisk.
Læs mere her.

15. marts 2021
Udskudte urnenedsættelser - giv plads til sorgen - også på kirkegården
Læs mere her.

26. februar 2021
Ingen ændringer for folkekirken
Efter statsministerens pressemøde er der ikke umiddelbart ændringer på det folkekirkelige område i forhold til restriktioner på grund af coronapandemien.
Læs mere her.

18. februar 2021
Kirke i en tid med corona - også i 2021
Folkekirkens uddannelses- og videnscenter (FUV) har udarbejdet materiale til lokale drøftelser om, hvordan man kan være kirke under corona – også i 2021. Landsforeningen opfordrer menighedsrådene til at sætte tid af til at drøfte situationen lokalt ud fra materialet.
Læs mere her.

13. januar 2021
Nuværende coronatiltag forlænges
Restriktionerne forlænges til og med d. 7. februar 2021.
Læs her her.

6. januar 2021
Nye coronatiltag: Betydning for menighedsrådene
Anbefaling om afstand på 2 meter i en afgrænset periode samt et skærpet forsamlingsforbud på max. 5 personer. Det er nogle af de nye tiltag, der gælder fra i dag.
Læs mere her.

2020

30. december
Corona: Reviderede retningslinjer præsenteres 4. januar
Indtil videre er den sundhedsfaglige rådgivning den samme som i ugen op til jul. Den førte til de skærpede retningslinjer 21. december. Landsforeningen ønsker redegørelse for forløbet omkring julegudstjenesterne.
Læs mere her.

23. december
Ny anbefaling: Aflys julegudstjenesterne
Efter ny udvikling i smitteforholdene, anbefaler Præsteforeningen, Provsteforeningen, biskopper og Landsforeningen nu at aflyse julegudstjenesterne.
Læs mere her.

21. december
Skærpede retningslinjer har også betydning for julegudstjenesterne
Opmærksomhedspunkter, som Landsforeningen tidligere har rejst, er nu indskrevet i Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona i folkekirken.
Læs mere her.

17. december
Forsvarligt at holde julegudstjeneste
Præster, provster, biskopper og Landsforeningen har en fælles meddelelse til menighedsrådene.
Læs mere her.

15. december
Hele landet omfattes af skærpede restriktioner
Landsforeningen opfordrer til, at alle menighedsråd følger anbefalingerne fra myndigheder og biskopper.
Læs mere her.

10. december
Corona: Yderligere 31 kommuner omfattes af restriktioner
Menighedsråd i alle stifter bliver nu berørt af de skærpede corona-restriktioner.
Læs mere her.

8. december
Følg myndigheders og biskoppers anbefalinger
Landsforeningen opfordrer alle menighedsråd til handle ansvarligt i forhold til julegudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
Læs mere her.

7. december
Corona: Forlængelse af tiltag samt info vedr. julegudstjenester
Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser og arrangementer gælder fortsat. Desuden indføres en række tiltag i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og en række steder på Sjælland.
Læs mere her.

3. december
Inspiration til jul med corona-restriktioner
Fyldte kirker og mange mennesker samlet rimer ikke på Corona. Hvordan kan højtiden markeres og fejres i år? Få inspiration til jul i en corona-tid her.
Læs mere her.

13. november
FUV-rapport om folkekirken under coronanedlukningen
Den indeholder væsentlige pointer for menighedsrådene, som Landsforeningen er opmærksom på og arbejder videre med.
Læs mere her.

6. november
I Nordjylland: Fortsat gudstjenester og kirkelige handlinger
Præster og ansatte kan forsat holde gudstjenester og kirkelige handlinger efter gældende regler.
Læs mere her.

29. oktober
Mundbind er nu en del af hverdagen i folkekirken
Læs her, hvad menighedsrådene skal være opmærksomme på.
Læs mere her.

28. oktober
Krav om mundbind på vej
Alle bør indstille sig på, at der fra torsdag morgen vil gælde et krav om mundbind i folkekirken.
Læs mere her.

23. oktober
Nyeste coronatiltag gælder også for folkekirken
Det gælder antallet af deltagere til begravelser samt hvor mange, man må være til andre udendørs arrangementer.
Læs mere her.

9. oktober
Corona: Nye retningslinjer for folkekirken
Kirkeministeriet har udsendt nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/Covid-19 for folkekirken og andre trossamfund.
Læs mere her.

28. september
Julens arrangementer fastlægges lokalt
Det er det enkelte menighedsråd, der afgør, hvordan julen højtider markeres i en tid med corona/Covid-19.
Læs mere her.

20. september
Corona: Folkekirken ER på flere områder omfattet af skærpede retningslinjer
Det gælder blandt andet antallet af deltagere til udendørs arrangementer og krav om skiltning, hvis man driver café i tilknytning til kirken.
Læs mere her. 

18. september
Corona: Skærpede retningslinjer gælder nu i hele landet
Landsforeningen undersøger, hvilken betydning, udmeldingen fra statsministeren og myndighederne fredag 18. september, får for sognene og menighedsrådene som arbejdsgiver.
Læs mere her.

17. september
Hvornår når vi sammen frem til jul med Covid-19?
Landsforeningen og Præsteforeningen har en fælles udmelding om, hvordan menighedsråd og præster kan forberede årets store højtid - julen.
Læs mere her.

8. september
Ændrede retningslinjer får ingen betydning for valgforsamling
De nye coronatiltag pga. stigende antal smittede får ikke indflydelse på afholdelse af valget.
Læs mere her.

17. august
Reminder om folkekirkens coronatiltag
Hverdagen er tilbage, men der er stadig corona-smitte i samfundet, så retningslinjerne for kirkelige handlinger og aktivitet i sognegårde osv. gælder stadig.
Læs mere her.

8. august
Corona: Skal vi lukke ned igen i Aarhus?
Nej, folkekirken i Aarhus skal ikke lukke igen, men et smitteudbrud med coronavirus i kommunen har betydet, at man iværksætter en række tiltag for at begrænse udbruddet.
Læs mere her.

7. august
Corona: Er det 2 eller 4m2?
Folkekirken er underlagt bestemmelserne om arealkrav og er dermed ikke omfattet af bestemmelsen om det almindelige forsamlingsforbud, som i øjeblikket er 100 personer.
Læs mere her.

​7. juli
Hvordan har I håndteret corona-krisen?
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er i gang med en stor undersøgelse og efterlyser indput fra sognene.Læs mere her.

8. juni
Arealkrav lempes
Reglerne om arealkrav lempes fra 4 m2 gulvareal til 2 m2 hvis deltagerne overvejende sidder ned.
Læs mere her.

20. maj
Tjekliste til dialog om genoptagelse af korvirksomhed
Landsforeningen har i samarbejde med relevante aktører i folkekirken udarbejdet en tjekliste til brug for den lokale dialog om genoptagelse af korvirksomhed i folkekirken i forbindelse med genåbningen af kirkerne.
Læs mere her.

18. maj
Genåbning - retningslinjer er kommet
Kirkeministeriet udsendte retningslinjerne for genåbningen af folkekirken og andre trossamfund til menighedsrådene lidt over midnat natten til mandag.
Læs mere her.

14. maj
Flere personer kan deltage i udendørs begravelser
Kirkeministeriet har opdateret sin vejledning om udendørs begravelse og bisættelse.
Læs mere her.

13. maj
Genåbning - retningslinjer lader vente på sig
Landsforeningen er klar til at rådgive og vejlede om genåbningen af kirker og sognegårde, men har endnu ikke fået melding om, hvornår retningslinjerne offentliggøres.
Læs mere her.

11. maj
Genåbning - retningslinjer på vej
Landsforeningen håber på, at retningslinjer for genåbning af kirkerne kommer ud tirsdag eftermiddag eller onsdag.
Læs mere her.

11. maj
Genåbning - retningslinjer på vej
Landsforeningen håber på, at retningslinjer for genåbning af kirkerne kommer ud tirsdag eftermiddag eller onsdag.
Læs mere her.

7. maj
Glæde over genåbning af kirkerne
Landsforeningen ser frem til, at der igen kan afholdes gudstjenester og kirkelige handlinger. Nu skal menighedsrådene og de ansatte lokalt i gang med løfte den fælles opgave med at åbne kirker og sognegårde.
Læs mere her.

29. april
Klar til genåbning af kirkerne
Landsforeningen arbejder for, at Folkekirken skal med i næste fase af genåbningen af landet.
Læs mere her.

16. april
Ønsker plan for genåbning af kirkerne
Landsforeningen af Menighedsråd ønsker en plan og vil gerne inddrages.
Læs mere her.

30. marts
Tag hensyn til menighedsrådets leverandører
Der er nu givet mulighed for midlertidigt at dispensere fra statens regler om betaling for varer og tjenesteydelser.
Læs mere her

27. marts
Trepartsaftale på plads om offentlige ansattes afvikling af frihed
På grund af corona-krisen har parterne på det offentlige arbejdsmarked har i dag indgået aftaler om de offentlige ansattes afvikling af frihed i hjemsendelsesperioden 28. marts – 13. april 2020.
Læs mere her

26. marts
Coronavejledninger nu samlet i ét dokument
Det kan være udfordrende og tidskrævende at skulle finde rundt i de vejledninger og anbefalinger om corona/Covid-19, der er udarbejdet af kirkeministeriet, biskopperne og os selv. Derfor har vi nu samlet det i én vejledning.
Læs mere her

24. marts 
Medarbejdere på kirkegården kan nu genoptage udendørs arbejde
Fornuftigt at regeringen i går ændrede retningslinjerne for offentligt ansatte, der arbejder udendørs, siger Landsforeningens formand Søren Abildgaard.
Læs mere her

20. marts 
Ny frist for indberetning af ændret menighedsrådsstruktur
Der er i dag, 20. marts 2020, trådt en ny cirkulæreændring i kraft som indebærer, at fristen for indberetning af ændret menighedsrådsstruktur nu er senest 19. april 2020, og ikke længere 1. april, såfremt ændringerne skal træde i kraft i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2020.
Læs mere her

19. marts 
Følger udmelding fra Kirkeministerium og biskopper
Landsforeningen følger myndighedernes anbefalinger for at forebygge smittespredning med coronavirus. Det betyder blandt andet, at vi har valgt at lægge os tæt op ad de vejledninger, der er lavet af biskopperne og fra Kirkeministeriet og anbefale menighedsrådene at følge dem
Læs mere her

19. marts
Tilmelding til Årsmødet - UDSKUDT
Landsforeningen har i dag besluttet, at åbning af tilmeldingssystemet først sker primo april, som det ser ud pt. grundet situationen med coronavirus. 
Læs mere her

19. marts 
Aflysning af kurser
Vi følger myndighedernes anbefalinger og tiltag tæt, og derfor er en række planlagt kurser i marts og starten af april måned blevet aflyst for at forebygge spredningen af smitte med coronavirus.
Læs mere her

19. marts 
Menighedsrådsvalg i en tid med coronavirus
På nuværende tidspunkt ved ingen, hvordan situationen med spredning af coronavirus ser ud om en måned. Vores anbefaling er derfor, at menighedsrådene forbereder valgindsatserne, som det hele tiden har været planen. Vi orienterer, hvis situationen ændrer sig. 
Læs mere her

16. marts 
Landsforeningen er klar med rådgivning
Sekretariatet træffes som sædvanligt i den kommende tid.
Læs mere her

13. marts 
Formandsmøder aflyses
Det er besluttet at aflyse formandsmøderne, som skulle have fundet sted i slutningen af marts og 1. april. m
Læs mere her

12. marts 
Folkekirken omfattes af coronalukning
I biskoppernes vejledning fremgår blandt andet, at gudstjenester i folkekirkens kirker, aktiviteter i sognegårde og andre offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært, er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige institutioner indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning de næste 14 dage.
Læs mere her

11. marts 
Gode råd om coronavirus
OPDATERET information til folkekirkens menighedsråd og ansatte om coronavirus
Kilde: Kirkeministeriet/Den Digitale Arbejdsplads
Læs mere her

6. marts 
Gode råd om coronavirus
Alle bør holde igen med håndtryk, kindkys og kram lyder den klare anbefaling i dag fra myndighederne.
Læs mere her

28. februar 
Gode råd om coronavirus
Sundhedsstyrelsens generelle råd vedrørende håndhygiejne osv. bør følges, også når det gælder coronavirus (COVID -19). Derudover kan der opstå situationer, man som arbejdsgiver skal være opmærksom på.
Læs mere her

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter