1. DECEMBER 2016

Godt fra start

Syv nye og næsten nye menighedsrådsmedlemmer testede undervisningsportalen til nyvalgte menighedsrådsmedlemmer

godt fra start.png

”Godt fra start” tilbyder undervisning hjemmefra i menighedsrådsarbejdet. Foto: Lars Aarø

Der var både roser og torne, da undervisningsmaterialet ”Godt fra start” skulle afprøves på de kommende brugere, inden der sidst i 2016 blev åbnet for materialet på adressen godtfrastart.dk. Roserne var i overtal, og en af de flotteste faldt sidst under testen, hvor der var samlet evaluering:

– Det er et godt skelet med al den nødvendige viden for at kunne fungere som et effektivt menighedsråd. Der er skåret ind til benet, og det kan jeg godt lide. Jeg sammenligner det med et juletræ uden pynt. Der er alt det nødvendige, og pynten kan man komme på senere.

De kritiske kommentarer handlede om mindre ting som justering af lydniveauet i videoerne og størrelsen på enkelte tekstelementer. Det er ting, som blev rettet, inden den endelig version åbnede for besøg.

En af deltagerne i testen pegede på, at undervisningen også kan fungere som opslagsværk, hvis man senere kommer i tvivl om et specifikt emne eller område. Det var flere deltagere enige i, og generelt var der rosende ord til strukturen og overskueligheden i undervisningsmaterialet.

Godt fra start

Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og stifterne har sammen lavet en undervisningsportal, som nemt, hurtigt og overskueligt guider nye menighedsrådsmedlemmer ind i arbejdet for folkekirken.

En enkelt af testdeltagerne har siddet fire år i menighedsrådet. Hun fandt det beroligende, at informationerne og materialet stemmer med det billede, hun allerede har. Der er ikke noget nyt i undervisningen, syntes hun, men der et godt overblik over de forskellige opgaver.

Den samlede konklusion på testen var, at ingen af deltagerne gik i stå eller stødte på uforståelige ord eller udtryk. Det er gode tegn, når landets øvrige nyvalgte nu er i gang med at tilegne sig viden om menighedsrådsarbejdet.