Årsskifte og regnskabsafslutning

Om kort tid banker det nye år på døren, og årsskiftet er også en markør for, at regnskabsåret 2019 slutter, og et nyt regnskabsår 2020 begynder. I den sammenhæng har kasserer og regnskabsfører nogle vigtige opgaver at varetage og deadlines at tage hensyn til.

2_ny.jpg

Illustration: Bob Katzenelson.

Økonomien i ny ferielov
Feriepengeforpligtelsen skal ikke optages som skyldig post i regnskabet i 2019 eller 2020. Udgiften medtages i regnskabet i det år, hvor beløbet afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler.

Landsforeningen finder det vigtigt, at forpligtelsen synliggøres i regnskabet, så menighedsrådet kan lade denne viden indgå i den økonomiske prioritering og likviditetsstyring.

Kirkeministeriet opretter til dette formål et nyt bilag i årsregnskabsskemaet 2019.

Mere info – skriv ”Fakta om andre økonomiske aspekter” i søgefeltet på DAP.

Også andre menighedsrådsmedlemmer skal måske bidrage med svar og viden. I sidste ende er det jo menighedsrådet, der skal behandle og godkende regnskabet.

Landsforeningen har samlet en række vejledninger og værktøjer, som hjælper kasserer, regnskabsfører og andre til at komme nemmere igennem processen.

Blandt andet er følgende emner relevante til årsskiftet:

”Fremhævet” fokus ved årsskifte 2019/2020

Ved det kommende årsskifte er der nogle forhold, som påkalder sig særlig opmærksomhed. Et af punkterne er en feriepengeforpligtelse, som opstår i forbindelse med overgangsordningen til den nye ferielov. Et andet fokusområde er at udnytte muligheden for momsfradrag ved andre områder end kirkegården. Og så er der også noget nyt med hensyn til ”ikke afregnet grundskyld”.

”Normale” opgaver ved årsskifte 2019/2020

Det kommende årsskifte er også et helt normalt årsskifte, hvor der er en række opgaver, som skal løses. Vi vil her fremhæve, at man skal huske at opdatere formål i FLØS. Dertil kommer en række opgaver, der skal løses, og processer, som skal gennemløbes. Til hjælp for menighedsrådene og regnskabsførere har Landsforeningen udarbejdet ”Fakta om regnskabsafslutning” og samlet blanketter i mappen ”Årsafslutning”.

1. Husk at opdatere jeres medarbejderes formålsfordeling i FLØS, så den enkelte medarbejders lønudgift bliver fordelt korrekt ud på op til seks forskellige formål. Det kalder vi lønfordeling, og det bør ske i januar og på baggrund af den fordeling, som er benyttet i budgettet for 2020.
a. Find den enkelte medarbejders lønfordeling i budget 2020.
b. Afstem, og opdatér lønfordelingen i FLØS med budgettets lønfordeling – husk at rette med startdato 1-1-2020.
c. Lønfordeling er nu ens i regnskabssystemets budgetmodul, økonomiportalen og FLØS.

 

2. I forbindelse med regnskabsafslutningen er der en række opgaver, der skal løses, og en række svar, som skal findes. Til inspiration og forståelse af denne proces har Landsforeningen på DAP udarbejdet ”Fakta om forberedelse til regnskabsafslutning” samt ”Fakta om regnskabsafslutning”. Du finder blandt andet info om:
a. Anlægsregnskaber, som hjælper jer til overblik på projekter i det aktuelle regnskabsår.
b. Gravstedskapitaler samt kirke- og præsteembedekapitaler – benyt afstemningsskemaerne.
c. Egenkapital og resultatdisponering – her finder du blandt andet forklaringer til resultatdisponering.

3. I arbejdet med årsafslutning er der en række nyttige værktøjer i form af skemaer og vejledninger, som Landsforeningen har samlet i mappen ”Årsafslutning” under ”Blanketsamlingen” på DAP. Her kan du blandt andet finde:
a. Trin for trin-guide til hjælp for afslutning af årsregnskab – hvad skal vi huske?
b. Lønafstemningsskemaer, der også kan bruges som revisormateriale.
c. Skemaer til afstemning af blandt andet bank, KAS, GIAS og opsparinger – også til revisormateriale.

Momsfradrag for overordnede fællesomkostninger
Landsforeningen udsendte ultimo 2018 et nyt momsskema med en ændret model for beregning af momsfradrag. Ifølge provstirevisorerne anvender størstedelen af menighedsrådene modellen i forbindelse med kirkegården, men i forhold til fradrag for overordnede fællesomkostninger er den ikke i samme grad slået igennem endnu.

I Fakta om moms giver Landsforeningen eksempler på udgifter under denne fradragstype, og hvordan det kan håndteres i regnskabet for 2019 samt i 2020 og fremadrettet.

Mere info – skriv ”Fakta om moms” i søgefeltet på DAP.

Synliggørelse af ikke afregnet grundskyld
Landsforeningen gør opmærksom på en anden potentiel fremtidig forpligtelse, som menighedsrådet skal synliggøre i regnskab 2019.

Årsregnskabsskemaets nuværende bilag 1 indeholder oplysninger om menighedsrådets ejendomme. Disse oplysninger skal i 2019 suppleres med information om, hvor meget den eventuelt ikke afregnede grundskyld er per ejendom.

Eventuel grundskyld fremgår af årsopgørelse fra hjemkommunen.

Mere info – skriv ”Fakta om andre økonomiske aspekter” i søgefeltet på DAP.