Info til menighedsrådene om folkekirkens coronatiltag

For at gøre det lettere for jer som medlemmer af Landsforeningen at få et overblik over, hvor man kan finde oplysninger om coronatiltag, har vi lavet en samlet coronavejledning her. Du kan også finde direkte links til de forskellige vejledninger og informationssider hos Kirkeministeriet og stifterne.

COLOURBOX43920496.jpg

Landsforeningens coronavejledning for folkekirken

KLIK HER: 
Coronavejledning for folkekirken
Opdateret 14. juli 2021 kl. 10.00

Vi anbefaler, at man følger udmeldingerne fra regeringen, sundhedsmyndighederne, kirkeministeriet og biskopperne for at undgå yderligere smittespredning.

Vi har samlet de forskellige vejledninger og retningslinjer, der er kommet fra Kirkeministeriet og biskopperne, i én samlet vejledning, som du finder i boksen øverst til højre. Dokumentet opdateres løbende. Opdateringstidspunkt fremgår af dokumentet.

Nedenfor er direkte links til vejledninger, retningslinjer, nyhedsbreve m.v., der er udsendt af ministerium og biskopper samt myndighederne.

5. juli 2021

Kirkeministeriets retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (senest revideret 2. juli 2021)

Bilag til reviderede retningslinjer

1. juli 2021
Landsforeningens sammenskrivning af Kirkeministeriets bekendtgørelser om restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19

Landsforeningens sammenskrivning af Kirkeministeriets bekendtgørelser om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19

Landsforeningens sammenskrivning af Justitsministeriets bekendtgørelser om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

30. marts 2021
Kirkeministeriets bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg, stiftsråd m.v. som led i håndtering af covid-19

12. marts 2021
Forslag til korte gudstjenester

9. marts 2021
Inspiration til påskefejring med coronarestriktioner

21. januar 2021 
Video-guide til virtuelle møder

8. januar 2021 - opdateres løbende
Se Kirkeministeriets Q&A - spørgsmål-og-svar-guide her

7. december 2020
Sundhedsstyrelsen: Hvordan kan vi være sammen i julen?

25. september 2020
(opdateret 23. november 2020) 
Inspiration til de kommende højtider med corona-restriktioner

18. maj 2020
Biskoppernes vejledning om nadver under hensyn til smitterisiko

Link til Landsforeningens samlede corona-vejledning
Opdateret 14. maj kl. 10.00, og opdateres ikke længere.

Marts 2020
Kirkeministeriets nyhedsbrev nr. 36 

30. marts 2020
Ny mulighed for at hjælpe folkekirkens leverandører i lyset af corona-virus 

25. marts 2020
Vejledning om arbejdets tilrettelæggelse på kirkegårde

25. marts 2020
Vejledning til præster og kirkebetjening i forbindelse med begravelse og bisættelse

23. marts 2020
Vejledning til menighedsrådene vedrørende deres anvendelse af transmission fra kirkerne (streaming)
Bagerst i vejledningen ligger de nødvendige samtykkeerklæringer, som skal bruges ved eventuelle billedoptagelser.

20. marts 2020
Ændrede frister vedr. aflevering af regnskab m.m. samt vedr. beslutning om oprettelse af fælles menighedsråd 

19. marts 2020
Læs vejledning om begravelsesform ved bisættelser

18. marts 2020
Kirkeministeriets pressemeddelelse vedrørende nye coronatiltag
 

18. marts 2020
Læs biskoppernes opdaterede vejledning

Følg også med på www.coronasmitte.dk

Hvis du har spørgsmål til, hvordan I i jeres menighedsråd skal forholde jer til hele situationen omkring corona-virus, eller har brug for yderligere afklaring på svar, du finder i ovenstående, er du selvfølgelig som altid velkommen til at kontakte os i Landsforeningen på tlf.: 87 32 21 33 eller mail: menighedsraad@sogn.dk