Om menighedsråd

Hvad er et menighedsråd, hvilke opgaver har det og hvem kan stille op? Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på her.

Elsted 0179