Hvilke kurser tilbyder vi?

Vi udbyder en lang række kurser, der klæder dig solidt på til at varetage opgaverne i menighedsrådet og giver dig en række konkrete redskaber, du kan tage i brug med det samme.

jumpstory-download20190913-114630.jpeg

Vi tilbyder kurser i det, der er aktuelt for menighedsrådene som ledelse, personalepolitik, Den Digitale Arbejdsplads, arbejdsmiljø, økonomistyring og meget andet.

Hjælp til alle rådets roller
Som menighedsråd kan I bestille et kursus lokalt for egne medlemmer. Distriktsforeninger arrangerer også kurser. Underviserne på kurserne har stor erfaring med at rådgive menighedsråd og med et kursus bliver I klædt godt på til opgaven.

Landsforeningen og distriktsforeningerne har en lang tradition for lokalt at samarbejde om at udbyde kurser og uddannelser for menighedsrådsmedlemmer.

De primære formål med at tilbyde kompetenceudvikling er, at:

  • Øge kvaliteten af menighedsrådsarbejdet
  • Øge den enkeltes glæde ved menighedsrådsarbejdet
  • Øge fastholdelsen og interessen for det vigtige arbejde menighedsrådsmedlemmer udfører
  • Give fagligt input til menighedsrådsarbejdet fx til arbejdsgiverområdet eller inspiration til kirkens liv og vækst lokalt

Kursusudbuddet er opdelt i fire emner:

  • Menighedsrådsarbejdet
  • Arbejdsgiverområdet
  • Kirkelivet
  • Økonomi

Menighedsrådsarbejdet 
Kurserne indenfor dette område klæder deltagerne på til at varetage opgaver indenfor det kommende Menighedsrådsvalg 2020, introduktionskurser for formænd, næstformænd, kirkeværger og et introkursus i DAP. Kurserne er generelt målrettet nye menighedsrådsmedlemmer eller tidligere medlemmer, som har fået et nyt ansvarsområde.

Arbejdsgiverområdet
Kurserne er tilrettelagt således de kommer omkring relevante emner indenfor arbejdsgiverfeltet, såsom eksempelvis lønforhandlinger, MUS-samtalen, folkekirkens lederuddannelse for kontaktpersoner og kodeks for god ledelse. 

Kirkelivet 
Kurserne fokuserer på visionsarbejdet i kirken, og indeholder bla. kurser om menighedsløftet i praksis, Tal om tro og workshop om dåben.

Økonomi
Det kræver overblik at styre økonomien i et sogn. Men overblik kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Derfor udbyder vi en række kurser, der klæder deltagerne på til at varetage økonomien i sognet. Kurserne dækker bl.a. over budget- og økonomilægning, økonomistyring og regnskabskursus for begyndere.

Læringsportalen godtfrastart.dk
På læringsportalen godtfrastart.dk kan du få hjælp til alle aspekter af arbejdet i et menighedsråd. Her er samlet al den nødvendige viden, der skal til, for at et menighedsråd fungerer effektivt.
Portalen kan også bruges som opslagsværk, hvis du er i tvivl om et specifikt emne eller område.

Der er skåret ind til benet, og du får det, du har bug for; hverken mere eller mindre. Overskueligt og lige til at gå til.
Du finder siden her: godtfrastart.dk