Få styr på personalepolitikken

På dette kursus 14. juni gennemgås konkrete redskaber til, hvordan I som arbejdsgiver går i gang med at udvikle den lokale personalepolitik.

Få styr på personalepolitikken - kursusillustration

Målgruppe

Kontaktpersoner og andre fra menighedsrådet, der har interesse for personalepolitik

Varighed

Cirka 3 timer

Kurset starter med en introduktion til emnet personalepolitik; hvorfor er det vigtigt? Hvad bliver mere tydeligt, når vi har en personalepolitik? Hvilke faldgrupper er der?

Herefter gives eksempler på politikker indenfor relevante områder. Dette er bl.a.:

  • Kommunikation og de gode samarbejdsrelationer
  • Information og mødestruktur
  • Medarbejderudvikling
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejde og familieliv
  • Ferie og sygdom
  • Alkohol, rusmidler og rygning

Til sidst gennemgås konkrete redskaber til, hvordan I som arbejdsgiver går i gang med at udvikle den lokale personalepolitik og hvordan I og medarbejderne kan understøtte de gode intentioner i personalepolitikken, så politikken bliver et nærværende og konstruktivt arbejdsredskab, der medvirker til skabelsen af en god arbejdsplads med et inspirerende arbejdsmiljø.

Undervisningsform
Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra Landsforeningens konsulent og praktiske øvelser.

Få styr på personalepolitikken - København

14-06-2023

Tilmeld dig her

Måske er du også interesseret i: