Introduktionskursus til Den Digitale Arbejdsplads

Elsted 0421

Tid og sted

19. januar 2022 Kl. 17:00 - 21:00

Lille Heddinge Sognehus
Rødvigvej 37
4673 Rødvig Stevns

Pris

100 kr. som skal indbetales til kasserer Maria Langhoff Reg. Nr. 0573 Kontonr. 0002075083.. Husk angivelse af sogn.

Yderligere info

Kl. 17.00-17.30: Spisning
Kl. 17.30-21.00: Undervisning

Baggrund
Den Digitale Arbejdsplads (DAP) er helt central for menighedsrådets kommunikation. DAP rummer mange funktioner, som kan understøtte god kommunikationspraksis i menighedsrådet. I samarbejde med Kirkeministeriet udbyder Landsforeningen af Menighedsråd dette kursus i brugen af DAP.

Formål
Formålet med kurset er at få inspiration til, hvordan I kan udnytte de mange muligheder, DAP giver i det daglige menighedsrådsarbejde.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt med særligt henblik på dem, der er nye i menighedsrådet, og dem, der ikke tidligere har anvendt DAP, men alle er velkomne.

Indhold

  • hvordan I finder oplysninger og nyheder fra Landsforeningen, stiftet, og Kirkeministeriet.
  • hvordan I bruger menighedsrådets postkasse.
  • hvordan I kan arkivere indgående og udgående post i menighedsrådets arkiv.
  • hvilke håndbøger der er, og hvad kan de bruges til.
  • hvad I har liggende i dataarkivet vedrørende løn og regnskab m.m.
  • hvordan I kan tegne abonnementer på nyheder og artikler om forskellige emner, eksempelvis om løn til kontaktpersonen eller om regnskab til kassereren og andre, som følger med i økonomien.

Kurset vil også tage udgangspunkt i og beskrive arbejdsgange der understøtter overholdelse af den nye persondataforordning (GDPR) og de nye arkiveringsbestemmelser for menighedsråd.

Form
Kurset gennemføres på baggrund af PowerPoint-præsentation, og der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål undervejs. På kurset udleveres materialer, som I kan bruge, når I benytter DAP.

Underviser på kurset er Jørgen Hvolbye.

Tilmelding
distriktsforeningen@gmail.com

Tilmeldingsfrist den 5. januar

Udbyder
Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer på Syd- og Østsjælland samt Møn