Introduktionskursus til Den Digitale Arbejdsplads

Elsted 0421

Tid og sted

15. februar 2022 Kl. 17:00 - 21:00

Kirkehuet
Kirkepladsen 8 A
4690 Haslev

Pris

Det koster 100 kr. pr. deltager indbetales til kasserer Maria Langhoff på Reg.nr. 0573. Konto nr. 0002075083.

Yderligere info

Spisning: kl. 17.00-17.30

Undervisning: kl. 17.30-21.00

Baggrund
Den Digitale Arbejdsplads (DAP) er helt central for menighedsrådets kommunikation. DAP rummer mange funktioner, som kan understøtte god kommunikationspraksis i menighedsrådet. I samarbejde med Kirkeministeriet udbyder Landsforeningen af Menighedsråd dette kursus i brugen af DAP.

Formål
Formålet med kurset er at få inspiration til, hvordan I kan udnytte de mange muligheder, DAP giver i det daglige menighedsrådsarbejde.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt med særligt henblik på dem, der er nye i menighedsrådet, og dem, der ikke tidligere har anvendt DAP, men alle er velkomne.

Indhold

  • hvordan I finder oplysninger og nyheder fra Landsforeningen, stiftet, og Kirkeministeriet.
  • hvordan I bruger menighedsrådets postkasse.
  • hvordan I kan arkivere indgående og udgående post i menighedsrådets arkiv.
  • hvilke håndbøger der er, og hvad kan de bruges til.
  • hvad I har liggende i dataarkivet vedrørende løn og regnskab m.m.
  • hvordan I kan tegne abonnementer på nyheder og artikler om forskellige emner, eksempelvis om løn til kontaktpersonen eller om regnskab til kassereren og andre, som følger med i økonomien.

Kurset vil også tage udgangspunkt i og beskrive arbejdsgange der understøtter overholdelse af den nye persondataforordning (GDPR) og de nye arkiveringsbestemmelser for menighedsråd.

Form
Kurset gennemføres på baggrund af PowerPoint-præsentation, og der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål undervejs. På kurset udleveres materialer, som I kan bruge, når I benytter DAP.

Underviser på kurset er Jørgen Hvolbye.

Tilmelding
distriktsforeningen@gmail.com

Tilmeldingsfrist den 4. februar.

Udbyder
Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer på Syd- og Østsjælland samt Møn