Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger

Elsted 5980940

Tid og sted

14. oktober 2021 Kl. 17:30 - 21:00

Filips Sogns Menighedssal
Kastrupvej 56
2300 København S

Pris

Pris: 100 kr., der serveres sandwich, øl/vand og kaffe/te. Indbetaling af kursuspris skal ske på: 2105-8860 020 646.

Yderligere info

Spisning: kl. 17.30-18.00
Undervisning: kl. 18.00-21.00

Baggrund
Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål
På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe
Nyvalgte kirkeværger.

Indhold

På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer
  • Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Form
Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen og arkitekt Mogens Svenning.

Tilmelding
Klik her for tilmelde dig

Hvis du har spørgsmål til kurset kan du kontakte Margrethe Winther-Nielsen, marg.wn@gmail.com

Tilmeldingsfrist: 30. september 2021.

Udbyder
Distriktsforeningen af Menighedsråd i København