Baggrund
Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål
På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe
Nyvalgte kirkeværger.

Indhold

På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer
  • Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Form
Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Underviser juridisk konsulent Jesper Breindahl og arkitekt Mogens Svenning.

Tilmelding
Tilmeld dig kurset her

Tilmeldingsfrist: 25. august 2021.

Udbyder
Frederiksborg Distriktsforening.

Info

Tid og sted:

08. september 2021 kl. 18:30 - 21:30


Grønnevang Kirke

Tolvkarlevej 76
3400 Hillerød

Pris

Det er gratis at deltage i kurset.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter