Introduktionskursus for nyvalgte kasserere

Kugleramme

Tid og sted

7. september 2021 Kl. 0:00 - 0:00

Pris

Få en god start med at få styr på rammerne for arbejdet og overblik over love og regler. Menighedsrådsarbejdets vilkår for arbejdet forandres konstant. Og i den virkelighed skal menighedsrådet løse sine opgaver med kirkelig ledelse, administration, forvaltning, økonomi, personaleledelse, kirkegårde mv. og udfolde sine ønsker for det kirkelige liv i sognet.

Formål
Formålet med kurset er at give menighedsrådsmedlemmer overblik over og forståelse for de opgaver menighedsrådet skal varetage og de vilkår, der har betydning for varetagelsen af arbejdet som menighedsråd og som medlem af menighedsrådet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til nyvalgte kasserere med ønske om eller behov for en introduktion til den folkekirkelige økonomi.

Indhold
På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i følgende emner:

  • Folkekirkens økonomiske struktur
  • Love og regler på området
  • Kassererens vigtigste opgaver og kompetencer.

Form
Oplæg fra underviser og diskussion.

Underviser på kurset er økonomikonsulent Thomas Oddershede.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 24. august 2021.

Udbydere

Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd.