Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger

Elsted 5980940

Tid og sted

19. oktober 2021 Kl. 17:30 - 21:00

FGU
Norvangen 15
4220 Korsør

Pris

100 kr. der serveres 1 sandwich og en øl / vand+ kaffe. Indbetaling : Reg: 0541 Konto : 0000188469

Yderligere info

Spisning: 17.30-18.00
Undervisning: 18.00-21.00

Baggrund
Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål
På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe
Nyvalgte kirkeværger.

Indhold
På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer
  • Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Form
Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen og arkitekt Mogens Svenning.

Tilmelding
Birthe Vilhelmsen, nuserkr@mail.dk

Tilmeldingsfrist: 5. oktober


Udbyder
Midt- og Vestsjællands Menighedsrådsforening