Introduktionskursus for nyvalgte kontaktpersoner

foto3.1.jpg (2)

Tid og sted

20. september 2021 Kl. 17:30 - 21:00

FGU Nordvangen
Norvangen 15
4220 Korsø

Pris

100 kr. Der serveres 1 sandwich og en øl / vand+ kaffe og småkager. Indbetaling : Reg: 0541 Konto : 0000188469

Yderligere info

Spisning: 17.30-18.00
Undervisning: 18.00-21.00

Baggrund
Som bindeled mellem menighedsråd og personale er kontaktpersonen den daglige leder for kirkens og kirkegårdens personale. Det kan være en udfordrende rolle, idet man reelt skal varetage arbejdsgiverrollen. Med dette introduktionskursus bliver du klædt på til at varetage kontaktpersonens opgaver.

Formål
Kurset giver et overblik over de vigtigste emner/opgaver, som du beskæftiger dig med som kontaktperson.

Kurset vil være optakt til at etablere netværk for de kontaktpersoner, der måtte have interesse heri, og du vil høre om, hvordan Landsforeningen vil bidrage med ny viden om personaleforhold i folkekirken.

Målgruppe
Nyvalgte kontaktpersoner.

Indhold
Med udgangspunkt i hovedemnerne:

  • ansættelsesforholdets etablering
  • forhold under ansættelsen
  • ansættelsesforholdets ophør

giver vi dig viden om en række væsentlige emner, som du har brug for, når du skal håndtere de daglige opgaver som kontaktperson.

Form
Oplæg fra underviser med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Underviser på kurset er juridisk konsulent Mette Misser Bjerring.

Tilmelding
Birthe Vilhelmsen, nuserkr@mail.dk

Tilmeldingsfrist: 6. september 2021

Udbyder
Midt- og Vestsjællands Menighedsrådsforening