Folkekirkens lederuddannelse for kontaktpersoner og formænd

Design-af-banner-til-uddannelse.jpg

Tid og sted

29. september 2021 Kl. 14:30 - 21:00

Lumbye sognegård
H. C. Lumbyes Vej 40B
5270 Odense

Pris

Undervisningen er gratis for kontaktpersoner og formænd i menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen af menighedsråd. Du skal dog betale i alt 775 kroner inkl. moms for forplejning. Prisen dækker kaffe/te, kage, aftens-mad, drikkevarer og snacks på alle fire moduler.

Yderligere info

Datoer og sted for uddannelsen

Alle modulerne afvikles fra kl. 14.30-21.00

Modul 1: 29. september
Modul 2: 28. oktober
Modul 3: 18. november
Modul 4: 08. december 2021

Uddannelsen bliver naturligvis afviklet ift. de gældende restriktioner.

Hent kursusbeskrivelsen her

Uddannelsen er fuldt booket
Send en mail til kursus@menighedsraad.dk hvis du vil på venteliste.

Som kontaktperson er der brug for en bred vifte af kompetencer. Med en målrettet lederuddannelse får du mulighed for at øge dine kompetencer og blive en bedre leder for medarbejderne og en god partner i samvirket med præsten. Idet formand og kontaktperson ofte sparre om opgaverne kan du som formand også tilmelde dig dette kursus.

Folkekirkens Lederuddannelse er den første lederuddannelse, der er udviklet specielt til kontaktpersoner og formænd i menighedsråd. Med afsæt i Landsforeningens erfaringer får deltagerne konkret og opdateret viden om rollen som leder.

I løbet af uddannelsen får du et overblik over kontaktpersonens opgaver, og du får konkrete redskaber, der kan bruges i den daglige ledelse. Uddannelsens indhold varierer mellem juridiske personaleforhold og konkrete oplæg om, hvad god ledelse er i praksis.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået:

 • Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
 • Viden om rammer og regler
 • Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
 • Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
 • Erfaringsudveksling med andre kontaktpersoner og formænd.

Indhold
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring:

 • Folkekirkens struktur
 • Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt)
 • Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, ferie og sygdomshåndtering, samt lønforhandling
 • Ansættelse af medarbejdere
 • Kommunikationsteori og de gode samarbejdsrelationer
 • Den anerkendende tilgang
 • Ledelse på afstand
 • Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS

Form
Undervisningsformen er en blanding mellem oplæg fra konsulenter, diskussioner i plenum, forskellige praktiske øvelser, gruppearbejde, individuel refleksion og hjemmeopgaver. Underviserne er udviklingskonsulent Lisa Junge og juridisk konsulent Tina Louring, begge erfarne konsulenter fra Landsforeningen.

Uddannelsesbevis
Landsforeningen udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de fire moduler.