Et samarbejde mellem Kordegneforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd er resulteret i en lederuddannelse skræddersyet til dig, der er personaleleder i folkekirken. Forløbet giver dig opdateret viden og konkrete redskaber i din rolle som leder indenfor det folkekirkelige område. På de 7 undervisningsdage får du et overblik over dine ledelsesopgaver, og du bliver klogere på dig selv som leder. Du får indgående viden indenfor tre felter:
•    Folkekirken som organisation
•    Personalejura i folkekirken
•    Personaleledelse

Målgruppe
Ansatte, der har daglig ledelsesfunktioner, eller medarbejdere hvor menighedsrådet på sigt arbejder mod at medarbejderen skal varetage ledelsesfunktionen.

Modul 1: Leder i folkekirken – 2 dage
Folkekirkens organisation i et ledelsesperspektiv
•    Ledelsesstrukturen i folkekirken
•    Politisk ledelse, demokrati og organisationsforståelse af folkekirken
•    Menighedsrådet som arbejdsgiver: fundamentet for den daglige leders funktion
•    Menighedsrådets samvirke og arbejdsform
•    Rollen som daglig leder i folkekirken  
•    Samspillet med øvrige ledere: kontaktperson, præster.

Lederrollen i folkekirken
•    Ledelsesperspektivet på opgaverne i folkekirken
•    Strategisk spændingsfelt mellem menighedsrådet og medarbejdernes/menighedens behov og ønsker
•    Gennemslagskraft, ledelsesrum, effekt og personligt lederskab
•    Jungs typologi: Personlighedstyper og eget engagement (inkl. JTI-test)

Modul 2: Personalejura i folkekirken - 2 dage
Personalejura: god arbejdsgiveradfærd i det offentlige
•    Offentlig ledelse
•    God administration, forvaltning og arbejdsgiveradfærd i folkekirken
•    Ledelsesret og- pligt
•    Ansættelse fra A-Z (herunder rekruttering af den rette medarbejder)
•    Ansættelsesret og sanktionsmuligheder
•    Den daglig leders opgaver ift. arbejdsmiljø

Personalejura: overenskomster, planlægning og ressourceforståelse
•    Overenskomster i folkekirken
•    Arbejdstidsplanlægning (herunder rådighedstid og rammetid og samarbejdet med præster om arbejdstider)
•    Ferie
•    Sygdom
•    Lønforhandling

Modul 3: Ledelse af folkekirkens medarbejdere - 2 dage
Dialogen med medarbejdere
•    Personalepolitikken som bindeled
•    Ledelse af kirkens forskellige fagprofessioner  
•    Kommunikation og samarbejde
•    MUS-samtaler
•    Persontypers betydning i kommunikationen – (bl.a. Jungs typologi)

Ledelse af medarbejdere, motivation og engagement
•    Motivation af medarbejdere - motivationsteori
•    Anerkendelse og problemløsning
•    Den svære samtale
•    Konfliktløsning
•    Medarbejdernes uddannelsesmuligheder i folkekirken

Opsamlingsdag og netværksetablering – 1 dag
Kursisterne får mulighed for at komme med input til indholdet af netværksdagen.

Hent kursusinvitationen her

Tilmelding
kursus@menighedsraad.dk


Tilmeldingsfrist den 10. august 2021.
Ved tilmelding bedes oplyst: Navn, telefonnummer, mail, eventuelle allergier, hvorvidt du ønsker overnatning og personlighedstesten (PROFIL).

Udbydere
Kordegneforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Info

Tid og sted:

13. september 2021 kl. 10:15


Hotel Fuglsangcentret

Søndermarksvej 150
7000 Fredericia
www.fuglsangcentret.dk

Pris

Kursusprisen for undervisningen og materialer for alle 7 undervisningsdage er kr. 12.850, -

Samlet pris for overnatningen og forplejning (3 overnatninger i enkeltværelse og fuld forplejning på alle 7 undervisningsdage) er kr. 5.900, -

Uden overnatning er prisen for fuld forplejning for alle 7 dage kr. 4.060, -

I undervisningen indgår en personlig JTI-test, som du udfylder online og får udleveret på uddannelsen.
Hvis du ønsker at blive endnu klogere på dig selv som leder, kan du tilkøbe personlighedstesten PROFIL. Testen udfyldes online og udviklingskonsulent fra Landsforeningen af Menighedsråd giver dig en individuel tilbagemelding af ca. 1½ - 2 timer. Test og individuel tilbagemelding koster kr. 2.400, -.


Yderligere info

13. – 14. september 2021
Modul 1: Leder i folkekirken

04. – 05. oktober 2021
Modul 2: Personalejura i folkekirken

 

01. – 02. november 2021
Modul 3: Personaleledelse

 

22. november 2021
Opsamlingsdag og netværksetablering

 

Hent kursusbeskrivelsen her


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter