Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger

Elsted 5980940

Tid og sted

20. oktober 2021 Kl. 18:00 - 21:30

Egegård Sognegård
Birkevej 39
8410 Rønde

Pris

Det er gratis at deltage i kurset.

Yderligere info

Baggrund
Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål
På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe
Nyvalgte kirkeværger.

Indhold

På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer
  • Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Form
Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Underviser juridisk konsulent Jesper Breindahl og arkitekt Mogens Svenning.

Tilmelding
Se højre kolonne.

Tilmeldingsfrist den 10. oktober.

Udbyder
Foreningen af Menighedsråd på Djursland og Mols