Suppleringsuddannelsen/kurset henvender sig både til ansatte i folkekirken og menighedsrådsmedlemmer.
Er du fx medlem af arbejdsmiljøgruppen (AMO) på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse svarende til 1½ dags kursus, som menighedsrådet skal tilbyde. Du kan også deltage i kurset, selvom du ikke har arbejdsmiljøuddannelsen eller ikke er medlem af AMO.

Formål

  • at deltagerne opnår viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø indenfor aktuelle emner
  • at igangsætte refleksioner hos deltagerne omkring arbejdsmiljø
  • at give inspiration der kan bruges i det daglige
  • at give deltagerne mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med hinanden

Dagen vil indeholde:
Workshops om arbejdspladskultur og "Den gode APV/arbejdspladsvurderings proces, fra problem til løsning"
Oplæg om hvad der rører sig på arbejdsmiljøområdet

Tilmelding
Skynd dig at tilmelde dig på mail@kirketrivsel.dk. Skriv venligst navn, rolle/stilling, sogn og mailadresse hvortil fakturaen skal sendes. Skriv også hvis du har specielle ønsker ift. mad, fx allergier, vegetar eller andet der skal tages hensyn til.
Sidste frist for tilmelding er den 5. februar 2020. Tilmeldingen er bindende efter denne dag.

Undervisere på dagen vil være:

Hans Hjerrild, arbejdsmiljøkonsulent
Lotte Skands, arbejdsmiljøkonsulent

Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning
Tlf. 21 79 11 11

Udbyder
Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning

Info

Tid og sted:

18. februar 2020 kl. 08:45 - 16:15


Brorsons kirkes lokaler

Rantzausgade 49
2200 København N,

Pris

Deltagere fra provstier/sogne med abonnement hos FAR 1.320,- ex moms/person.

Deltagere fra provstier/sogne uden abonnement 1.620,- ex moms/person.
(Forplejning er indeholdt i prisen.)


Yderligere info

Klik her og hent programmet


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter