Regnskabet er krumtappen i jeres diskussioner i menighedsrådet om, hvad I prioriterer i løbet af året. Er der eksempelvis råd til et nyt arrangement for børnefamilier, eller er der i år hårdt brug for nye redskaber på kirkegården? Derfor er det en god idé, at andre medlemmer af jeres råd end kassereren kan læse og forstå et kirkeregnskab. Det giver kassereren med- og modspil, og det kvalificerer jeres diskussioner om, hvordan I vil prioritere jeres penge.

Formål
Kursets formål er at introducere ikke-regnskabskyndige menighedsrådsmedlemmer til kirkekassernes budget og regnskab. På kurset stiller vi skarpt på regnskabsforståelse. Vi gennemgår forståelsen for og læsning af regnskabsrapporter, budgetter og øvrige relevante rapporter, der kan tænkes at dukke op på menighedsrådsmøderne. Kurset giver dig dermed indsigt i de økonomiske tankegange og bedre mulighed for deltagelse i dialogen i menighedsrådet omkring regnskab og økonomi.

Målgruppe
Valgte og fødte menighedsrådsmedlemmer 

Indhold

  • Kirkekassernes regnskabsprincipper
  • Budgetforståelse
  • Regnskabsrapporter – aflæs muligheder og faresignaler
  • Læs og forstå et årsregnskab
  • Langsigtet planlægning og prioritering

Tilmelding
Jenny Nielsen  Tlf. 98 18 25 22 /margrethe.sognaalborg@km.dk

Tilmeldingsfrist: senest den 3. marts.

Udbyder
Budolfi Distriktsforening

Info

Tid og sted:

18. marts 2020 kl. 18:30 - 21:30


Vesterkær Kirke

Skydebanevej 2
9000 Aalborg

Pris

Det er gratis at deltage på kurset, men medbring 20 kr. til kaffe, hvis det har interesse.


Yderligere info

  

Klik her og få en printervenlig version af kursusbeskrivelsen.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter