Formål
At give et praksisnært og overskueligt overblik over menighedsrådets ledelsesopgaver og ansvarsområder.

Efter endt kursus har du fået:

 • Viden om god ledelse og ledelsesopgaverne i folkekirken
 • Viden om kommunikation og konstruktive samarbejdsrelationer
 • Konkrete praksisnære ledelsesredskaber, der kan bruges i det daglige arbejde
 • Erfaringsudveksling med andre formænd.

Indhold:

Dag 1:

 • Folkekirkens og menighedsrådets struktur og organisering
 • Regler og retningslinjer i den offentlige forvaltning
 • Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og -pligt)
 • Kodeks for god ledelse i folkekirken
 • Kommunikationsteori, konflikthåndtering og viden om opbygning af gode

Dag 2:

 • Distanceledelse i folkekirken
 • Udarbejdelse af den lokale personalepolitik
 • Rekruttering af nye medarbejdere
 • Menighedsrådets møder mv;
  • Dagsorden, mødeoffentlighed, lukkede punkter, beslutninger og protokol, inhabilitet, medarbejderrepræsentant og stedfortrædere.

Form:
Undervisningsformen er en blanding mellem oplæg fra konsulenterne, drøftelser i plenum, praktiske øvelser, gruppearbejde og individuel refleksion. Underviserne er erfarne konsulenter fra Landsforeningen, der til daglig arbejder med personalerådgivning, ledelse og samarbejde i menighedsråd.

Tilmelding
Se højre kolonne.

Tilmeldingsfrist:  1. september

Udbyder
Landsforeningen af Menighedsråd

 

Med tilmelding til uddannelsen giver du dit samtykke til at vi indhenter og opbevarer kontaktoplysninger til brug i forbindelse med arrangementet. Blandt andet til deltagerlister, som deles med øvrige deltagere og opbevares til brug for administration og opfølgning. Har du bemærkninger til dette bedes du kontakte Landsforeningens sekretariat.

Vedr. foto: Der vil eventuelt blive taget fotos til brug i Landsforeningens medier, blandt andet blad, hjemmeside og Facebook. Hvis ikke du ønsker at blive fotograferet, kan du kontakte fotografen.

Info

Tid og sted:

09. september 2020 kl. 14:30 - 21:00


Lumby Kirke

HC. Lumbyes vej 40B
5270 Odense N

Pris

Kurset er gratis.
Dog skal der betales 525,- kr. for forplejning og undervisningsmateriale.


Yderligere info

Kurset afholdes på to datoer:

9. september
23. september

Begge dage fra 14.30 til 21.00.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter