Formål med uddannelsen
Uddannelsens formål er at klæde dig på til at varetage din funktion i forhold til arbejdsmiljøet i din kirke. Du vil få viden om, hvordan I kan forbedre og udvikle arbejdsmiljøet i relation til arbejdsglæde, samarbejde, effektivitet og service. Du vil også få viden om, hvad jeres opgave er ud fra arbejdsmiljølovens krav.

Uddannelsen er lovpligtig for medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe og giver viden, metoder og værktøjer til at varetage arbejdsmiljøarbejdet – til glæde for medarbejdere og for sognet eller provstiet.

Indhold
Arbejdsmiljøuddannelsen er målrettet folkekirken, og vi skal bl.a. arbejde med følgende spørgsmål:

• Hvad er arbejdsmiljø, og hvad er godt arbejdsmiljø?

• Hvad er arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver?

• Hvordan arbejder I med trivsel og psykisk arbejdsmiljø?

Som et led i uddannelsen skal du arbejde med en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i din egen arbejdsmiljøgruppe/kirke.

Form
Formen på uddannelsen vil være en blanding mellem oplæg, gruppearbejde og drøftelser i plenum. Du vil som kursist blive præsenteret for viden inden for området og få konkrete og brugbare værktøjer. Du får også mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig primært til dig, der er med i sognets eller præsternes arbejdsmiljøgruppe. I et sogn består arbejdsmiljøgruppen typisk af kontaktperson, eventuel arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant. I præsternes arbejdsmiljøgruppe deltager typisk arbejdsmiljørepræsentanten og provsten.

Uddannelsen er også for dig, der er kontaktperson, men ikke sidder i en arbejdsmiljøgruppe, provstikonsulent eller arbejder med ansattes arbejdsmiljø og vilkår i folkekirken.

Tilmelding
Landsforeningens Kursusafdeling, kursus@menighedsraad.dk

Praktiske oplysninger
Arbejdsmiljøuddannelsen er godkendt af Arbejdstilsynet og opfylder kravene til den lovpligtige uddannelse for medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen – der er mødepligt på uddannelsen. Underviser på uddannelsen er arbejdsmiljøkonsulent Lotte Skands. Uddannelsen gennemføres som internat og den fordeles over tre kursusdage (med to overnatninger i mellem). 

På vegne af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udbyder Landsforeningen den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt supplerende efteruddannelseskurser efter de gældende regler.

Uddannelsesbevis
Landsforeningen udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer og løst en opgave forud for kurset.

Pris
Deltagerpris: 7.950 inkl. moms. Deltagerprisen dækker overnatning på enkeltværelse, forplejning og kursusmateriale.

Se kursusprogram her.

Info

Tid og sted:

14. januar 2020 kl. 10:00

16. januar 2020 kl. 12:00


Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Plads 2
7100 Vejle

Pris

7.950 inkl. moms. Deltagerprisen dækker overnatning på enkeltværelse, forplejning og kursusmateriale.


Yderligere info

Datoer arbejdsmiljøuddannelsen 2020

17. - 19. marts, Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve
Klik her

18. - 20. maj, Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 2, 7100 Vejle
Klik her

8. - 10. september, Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve
Klik her

17. - 19. november, Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 2, 7100 Vejle
Klik her


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter