Med et spændende og relevant program inviterer Landsforeningen igen provstiudvalgene til konference.

Med nye folk på tinge og en række nye kirkeordførere åbner vi programmet med en politisk debat. Vi forventer inden længe at kunne sætte navne på de deltagende kirkeordførere.

Det andet fælles programpunkt er en samtale om kompetenceforholdene mellem provstiudvalg, provst og menighedsråd. Især i forbindelse med udvikling i provstiet kan grænserne opleves som uklare.

Endelig er der mulighed for at vælge at dykke ned i et af to emner om økonomisk prioritering. Man vælger emne på dagen.

Program

10.00    Ankomst og kaffe

10.30    Velkomst

10.40    Politisk debat

Debat om aktuelle kirkepolitiske emner mellem indbudte kirkeordførere, formand for provsteforeningen Peter Birch og formand for Landsforeningen af Menighedsråd Søren Abildgaard.  

12.00    Frokost

13.00    Udvikling i provstiet

Om provstiudvalgets og provstens kompetence i forhold til menighedsrådene
Provstiudvalget har ansvar for økonomien og provsten har den gejstlige ledelsesopgave. Men hvad med alt det ind imellem, som vedrører provstiets udvikling og ansvaret for det kirkelige liv i provstiet? Hvad er provstiudvalgets henholdsvis provstens rolle? Hvordan stiller vi skarpt på en kompetencefordeling, som pr. definition er uskarp? Og hvordan sikrer vi udvikling i provstiet uden at tilsidesætte det enkelte menighedsråd?
Et kort oplæg om de formelle kompetenceforhold efterfulgt af en samtale mellem en repræsentant for provsteforeningen, Ilse Kyndesgaard, formand for Horsens provstiudvalg og Tom Ebbe Jakobsen, næstformand i Landsforeningens strukturudvalg.

14.00    Kaffepause

14.20    Valgfrie workshops:

1) Kirkeskattefinansieret begravelse

Flere og flere provstier vælger at indføre såkaldte gratis begravelser. Det har medført en debat i medierne såvel som i provstier og sogne. Men hvad betyder gratis begravelse? Og hvem kan beslutte det? Kan vi alle komme helt gratis i jorden, når vi skal her fra? Hvad betyder det for provstiets økonomi? Workshoppen gør deltagerne i stand til at afklare spørgsmålet om kirkeskattefinansieret begravelse i provstiudvalg og menighedsråd.

2) Erfaringsudveksling om håndtering af økonomiske udfordringer frem mod 2021

Provstierne står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer i forhold til stigningen i landskirkeskatten på grund af pensionsforpligtigelser, konsekvenserne af ny ferielov og udgifter til omlagt IT-finansiering. Hvilke muligheder er der for at løse denne opgave? Repræsentanter fra Middelfart provsti og Ballerup provsti/udskrivningsområde kommer med gode eksempler på løsninger.

Deltagerne fordeler sig på dagen på de to workshops. Der sker efterfølgende en gensidig orientering om centrale pointer i salen.     

15.15    Aktuelle emner

Udvikling af kirkegårde og sammenhæng til det kirkelige arbejde

15.30    Tak for i dag

Bemærk: For at give mulighed for bred deltagelse har vi reserveret plads til tre deltagere fra hvert provstiudvalg. Er I flere, der gerne vil deltage, så oplys hvem der tilmelder sig og hvem vi skal sætte på venteliste.

 

 

 

Med tilmelding til konferencen giver du dit samtykke til at vi indhenter og opbevarer kontaktoplysninger til brug i forbindelse med arrangementet. Blandt andet til deltagerlister, som deles med øvrige deltagere og opbevares til brug for administration og opfølgning. Har du bemærkninger til dette bedes du kontakte Landsforeningens sekretariat.

Vedr. foto: Der vil eventuelt blive taget fotos til brug i Landsforeningens medier, blandt andet blad, hjemmeside og Facebook. Hvis ikke du ønsker at blive fotograferet, kan du kontakte fotografen.

Info

Tid og sted:

09. november 2019 kl. 10:00 - 15:30


Messe C

Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

Pris

Det koster 500 kr. at deltage i provstiudvalgskonfercen.

For at give mulighed for bred deltagelse har vi reserveret plads til tre deltagere fra hvert provstiudvalg. Er I flere, der gerne vil deltage, så oplys hvem der tilmelder sig og hvem vi skal sætte på venteliste


Yderligere info

Klik her og hent program for konferencen

Tilmelding til konferencen er lukket. Hvis du ønsker, at tilmelde dig, sendes en mail til kursus@menighedsraad.dk.

 

 


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter