Program for formandsmødet 2019

09.30 Ankomst og kaffe

10.00 Velkomst og morgensang

10.15 Arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret – hvordan kommer vi derhen?
Hvad betyder det for økonomien/medlemskontingentet, organisering af arbejdsgiver¬organisationen og hvilke ydelser skal vi tilbyde?
På baggrund af oplægget giver deltagerne inputs til bestyrelsens videre arbejde.

11.00 Provstiudvalget og provstens rolle
Bestyrelsen forbereder et politisk oplæg til delegeretmødet 2019 som opfølgning på
forslag om valg af provst på delegeretmødet 2018.
Præsentation og drøftelse.

11.35 Menighedsrådenes arbejde med folkekirkens lokale legitimitet
Bestyrelsen starter i foråret et arbejde med, hvordan menighedsrådene fortsat kan
bidrage til det lokale samfund og derved understøtte folkekirkens lokale legitimitet.
Deltagerne giver inputs til bestyrelsens videre arbejde med emnet.

12.15 Frokost

13.15 Emner fra distriktsforeningerne
 Herunder tilbagemeldinger fra distriktsforeninger om drøftelser med medlemmerne om folkekirkens styre.

13.45 Orientering om bestyrelsens oplæg til politiske drøftelser på årsmødet
- Debat om dåb og dåbsritualet, herunder spørgsmålet om konfirmand- og voksendåb
- Uddannelsespolitik
- Proces for medlemsstrategien

14.05 Kaffepause

14.25 Orientering om bestyrelsens oplæg til politiske drøftelser på årsmødet (II)
- Unge menighedsrådsmedlemmer
- Menighedsrådsvalg 2020
- Økonomi i forbindelse med begravelser

14.45 Aktuelle emner
- Orientering om udbud af IT-systemet KAS og GIAS
- Debatmøder om folkekirkens liturgier
- Orientering om Folkekirkemødet
- Fællesfondens pensionsforpligtigelse for tjenestemænd
- Landsforeningens kursusudbud andet halvår 2019

15.25 Afslutning og sang  

15.30 Mødet slutter

Tilmelding
Tilmeldingsfristen er den 18. februar 2019, herefter er tilmeldingen bindende. Hvis du har spørgsmål til konferencen kontakt Sekretariatet på 87 32 21 33, eller via mail kursus@menighedsraad.dk.

Med denne tilmelding giver du dit samtykke til at vi indhenter og opbevarer kontaktoplysninger til brug i forbindelse med arrangementet. Blandt andet til deltagerlister, som deles med øvrige deltagere og opbevares til brug for administration og opfølgning. Har du bemærkninger til dette bedes du kontakte Landsforeningens sekretariat.

Vedr. foto: Der vil eventuelt blive taget fotos til brug i Landsforeningens medier, blandt andet blad, hjemmeside og Facebook. Hvis ikke du ønsker at blive fotograferet, kan du kontakte fotografen.

Udbyder
Landsforeningen af Menighedsråd

Info

Tid og sted:

02. marts 2019 kl. 09:30 - 15:30


Hotel Park

Viaduktvej 28
5500 Middelfart

Pris

Det koster 350,- kr. at deltage i formandsmødet. Forplejning er inkluderet i prisen.

Målgruppen for formandsmødet er to deltagere fra hver distriktsforeningsbestyrelse.


Yderligere info

Tilmeldingen til formandsmødet er lukket. For at tilmelde sig, send da gerne en mail til kursus@menighedsraad.dk


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter