En fælles personalepolitik skaber tydelighed og et fælles billede af, hvordan personaleforholdene er og skal være i jeres kirke. Men hvordan udarbejder man en personalepolitik? Hvilke værdier er vigtige for jer? Hvordan kommer I i gang med arbejdet?

Det er arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar for det personalepolitiske arbejde. Uden jeres engagement og opbakning vil den lokale personalepolitik ikke få den nødvendige forankring og gennemslagskraft. På dette kursus kan I blive klogere på, hvorledes I påbegynder og vedligeholder en personalepolitik. Hvorfor er det godt at have en personalepolitik? En fælles nedskrevet personalepolitik er et betydningsfuldt redskab til at sikre tydelighed omkring de værdier og politikker, som I ønsker skal være gældende på jeres arbejdsplads. Derudover kan en god personalepolitik være med til at sikre, at I får opfyldt målene og visionerne for det kirkelige liv i sognet.

Mål med kurset
Det er målet, at I efter endt kursus har mod på at gå i gang med udarbejdelse af den lokale personalepolitik.

Målgruppe
Kurset er for kontaktpersoner og andre fra menighedsrådet, der har interesse for personalepolitik.

Indhold
Kurset påbegyndes med en introduktion til emnet personalepolitik; hvorfor er det vigtigt? Hvad bliver mere tydeligt, når vi har en personalepolitik? Hvilke faldgrupper er der?

Herefter gives eksempler på politikker indenfor relevante områder. Dette er bl.a.:

  • Kommunikation og de gode samarbejdsrelationer
  • Information og mødestruktur
  • Medarbejderudvikling
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejde og familieliv
  • Ferie og sygdom
  • Alkohol, rusmidler og rygning

Til sidst gennemgås konkrete redskaber til, hvordan I som arbejdsgiver går i gang med at udvikle den lokale personalepolitik og hvordan I og medarbejderne kan understøtte de gode intentioner i personalepolitikken, så politikken bliver et nærværende og konstruktivt arbejdsredskab, der medvirker til skabelsen af en god arbejdsplads med et inspirerende arbejdsmiljø.

Antal deltagere: Min. 10 - max. 30

Form
Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra Landsforeningens konsulent og praktiske øvelser.
 
Underviser
Underviser på kurset er udviklingskonsulent Lisa Junge Jensen.

Tilmelding
Bindende tilmelding senest 1. november 2019 til foreningens kasserer Finn Poulsen, Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com

Udbyder
Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Info

Tid og sted:

26. november 2019 kl. 18:00 - 21:00


Fredens Kirkes Sognegård

Skibhusvej 162
5000 Odense

Pris

Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og to sandwich. Beløbet kan betales over kirkekassen.


Yderligere info

Klik her og få en printervenlig version af kursusbeskrivelsen.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter