Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål
På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe
Nyvalgte kirkeværger.

Indhold
På kurset underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen fra Landsforeningen og arkitekt Morgens Svenning. Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer
  • Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Form
Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Tilmelding
Birthe Vilhelmsen, nuserkr@mail.dk / 42 58 48 56

Tilmeldingsfrist:  3. oktober

Udbyder
Midt- og Vestsjællands Menighedsrådsforening

Info

Tid og sted:

07. oktober 2019 kl. 17:00 - 20:30


Halskov Kirke

Birkemosevej 20
4220 Korsør

Pris

Deltagerpris 100 kr. inkl. undervisning, sandwich, øl/vand eller kaffe


Yderligere info

Klik her og få en printervenlig version af kursusbeskrivelsen.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter