En visionsproces er en måde at starte samtalen om, hvad I vil med kirken. Men hvordan starter man en god visionsproces? Skal medarbejderne være med i processen og hvilke redskaber er gode? 

Hvorfor er det godt at have en vision?
På dette kursus bliver I klædt på til selv at gennemføre visionsarbejdet i menighedsrådet. Med visi-onsarbejdet opnår I et fælles billede af, hvordan I ønsker kirken skal udvikle sig og hvilke konkrete initiativer, der skal satses på i de kommende år.

Målet med kurset 
Efter endt kursus kan I selv gå i gang med udarbejdelse af visioner for jeres kirke ved brug af kursets redskaber og metoder til en god proces.

Målgruppe
Menighedsrådsmedlemmer.

Indhold
I får viden om, hvordan man arbejder med visioner og giver en forståelse for, hvorfor vi i dag taler meget om visioner i folkekirken og på hvilken måde visioner kan være et nyttigt redskab i arbejdet med at udvikle kirken. Der arbejdes ud fra nedenstående 5 trin.

1. Mission - Hvad er vi til for som lokal kirke?
2. Vision - Hvad vil vi i fremtiden?
3. Mål - Hvilke mål skal vi opstille?
4. Strategi - Hvordan når vi i målene?
5. Opfølgning - Hvordan følger vi op på at målene er nået?

Vi gennemgår redskaber til at tilrettelægge en god proces og desuden redskaber, der kan hjælpe jer med at gøre visionerne til virkelighed:

• Hvad vil det sige at arbejde visioner?
• Hvad kræver det af jer at have de visioner?
• Hvem skal deltage i processen?
• Hvordan skal processen tilrettelægges? 
• Hvad forestiller I jer, der skal til, for at visionerne får liv i praksis?

Form
Oplæg fra underviser, dialog og gruppedrøftelse.

Underviser
Udviklingschef Lisa Junge Jensen fra Landsforeningens Sekretariat.

Tilmelding
Se højre kolonne.

Tilmeldingsfrist: 11. november.

Hvis du har spørgsmål til kurset skal du kontakte Lars Bom, labn@km.dk. Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Landsforeningens Kursusafdeling på kursus@menighedsraad.dk.

Udbyder
SAMS - Sammmenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland

Info

Tid og sted:

25. november 2019 kl. 18:00 - 21:00


Ribe fritidscenter

Sportsvej 8
6760 Ribe

Pris

Pris for alle der kommer fra et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen, kr. 100 kr.
Kommer en deltager fra et menighedsråd, som ikke er medlem af Landsforeningen betales 300 kr

Der afsendes faktura fra Landsforeningen efter tilmeldingsfristens udløb.


Yderligere info

Klik her og få en printervenlig version af kursusbeskrivelsen.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter