Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål

På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe

Nyvalgte kirkeværger.

Indhold

På kurset underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen fra Landsforeningen og arkitekt Morgens Svenning. Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer
  • Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Form
Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Tilmelding
Se højre kolonne.

Tilmeldingsfrist: 25. september.

Hvis du har spørgsmål til kurset skal du kontakte Lars Bom, labn@km.dk. Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Landsforeningens Kursusafdeling på kursus@menighedsraad.dk.

Udbyder
SAMS - Sammmenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland

Info

Tid og sted:

09. oktober 2019 kl. 18:00 - 21:00


Ribe Fritidscenter

Sportsvej 8
6760 Ribe

Pris

Pris for alle der kommer fra et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen, kr. 100 kr.
Kommer en deltager fra et menighedsråd, som ikke er medlem af Landsforeningen betales 300 kr

Der afsendes faktura fra Landsforeningen efter tilmeldingsfristens udløb.


Yderligere info

Klik her og få en printervenlig version af kursusbeskrivelsen.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter