Baggrund
Menighedsrådene skal hvert år udarbejde et budget for det kommende år og løbende følge op på budgettet. Menighedsrådet er ledelse og arbejdsgiver og skal lede og prioritere resurserne på en værdifuld og bæredygtig måde. Lønudgifterne udgør typisk 50-75 % af den samlede økonomi i kirkekassen.
Det er derfor vigtigt, at menighedsrådet har overblik over lønudgifternes påvirkning af budgettet.

Formål
Kursets formål er at du som kasserer får viden og værktøjer, så du kan give menighedsrådet overblik over lønkronernes påvirkning af menighedsrådets budgetter og regnskaber. Medarbejderresurserne aflæses i økonomien som lønkroner. Der stilles derfor skarpt på, hvordan medarbejdernes tid og dermed lønudgifternes fordeling ud på aktiviteter og formål afspejler det kirkelige liv i sognet.
Kurset præsenterer, hvordan du som kasserer konkret kan anvende værktøjer i dine oplæg til menighedsrådets budgetlægning og budgetopfølgning.

Målgruppe
Menighedsrådets valgte kasserere og andre medlemmer med opgaver vedr. økonomi.
Varighed 3 timers undervisning.

Indhold

  • Introduktion til lønudgifter – definition og afgrænsning
  • Budgetlægning af og budgetopfølgning på lønudgifter
  • Den regnskabsmæssige håndtering
  • De økonomiske værktøjer til at arbejde med løndata
  • Lønudgifternes påvirkning i forhold til menighedsrådets målsætninger og prioriteringer

Tilmelding
Peter Nielsen, pnodden@ogif.dk

Tilmeldingsfrist:  5. september

Udbyder
Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer i Nordvestsjælland

Info

Tid og sted:

18. september 2019 kl. 18:00

18. september 2019 kl. 21:30


Jyderup Sognegård

Elmevej 11
4450 Jyderup

Pris

Det er gratis at deltage i kurset.


Yderligere info

Klik her og få en printervenlig version af kursusbeskrivelsen.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter