Vil du være endnu mere glad for formandsopgaven? Og har du mod på at prøve en ny uddannelse så tilmeld dig en ny uddannelse skræddersyet til menighedrådsformænd.
Uddannelsen er udviklet med afsæt i konkrete erfaringer og giver dig opdateret viden om din rolle som formand. I løbet af uddannelsens tre moduler får du et overblik over opgaverne og konkrete redskaber, der kan bruges i det daglige arbejde.

På uddannelsen for du indgående viden indenfor følgende områder:
• Menighedsrådets ansvar og arbejde
• Visioner, kirkeliv og prioritering
• Formandens opgaver og rolle

Modul 1: Menighedsrådets ansvar og arbejde den 22. maj 2019
• Ledelsesstrukturen i folkekirken
• Politisk ledelse, demokrati og organisationsforståelse af folkekirken
• Menighedsrådets samvirke, organisering og arbejdsform  
• Samspillet med øvrige kernepersoner: kontaktperson, præster mv. 
• Menighedsrådet som arbejdsgiver: samarbejdet med medarbejdere 
• Implementering: Fra beslutning til realitet

Modul 2: Visioner, kirkeliv og prioritering den 28. maj 2019
• Værdiskabende dialog i rådet
• Visioner og strategisk ledelse: hvad skal vi bevare, udvikle og afvikle?
• Data om menighed, sogn og lokalområde 
• Prioritering, lokal økonomi og ressourcer
• Samarbejde med frivillige

Modul 3:  Formandens opgaver og rolle den  13. juni 2019
• Rollen som formand i folkekirken  
• Facilitering af samarbejdet i rådet
• Rammerne for arbejdet den offentlig forvaltning
• Lederstil og persontyper
• Mødeplanlægning
• Mødeledelse

Alle moduler afvikles fra kl. 17.00-21.30.

Der er desværre ikke flere ledige pladser på Lederuddannelsen for menighedsrådsformænd.
Send en mail til kursus@menighedsraad.dk, hvis du vil sættes på venteliste.

Udbyder
Landsforeningen af Menighedsråd

Info

Tid og sted:

22. maj 2019 kl. 17:00


Landsforeningen af Menighedsråd

Damvej 17-19
8471 Sabro

Pris

3.800,- kr. inkl. undervisningsmaterialer og forplejning.

Det vil være muligt, at tilkøbe individuel coachingsamtale med udgangspunkt i personlighedstest - pris 2.400,- kr. Mere information om denne mulighed på første kursusdag.


Yderligere info

Uddannelsesdage:

22. maj 2019
28. maj 2019
13. juni 2019

Afvikles fra kl. 17.00-21.30 hos: Landsforeningen af Menighedsråd,
Damvej 17-19, 8471 Sabro.

 

Der er desværre lukket for tilmeldinger.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter