Baggrund
Som arbejdsgiverorganisation ønsker Landsforeningen at udvikle og støtte menighedsrådene som arbejdsgivere.
Menighedsrådet har, som arbejdsgiver, ledelsesretten på den lokale kirkelige arbejdsplads og det er væsentligt, at menighedsrådet ser dette som en fælles opgave.

Formål
Kursets formål er at skabe forståelse for rollen som arbejdsgiver, herunder ledelsesret, ledelsespligt og hvordan en aktiv ledelse er med til at skabe rammerne for en god lokal folkekirkelig arbejdsplads. Det kræver samarbejde i menighedsrådet og fokus på ledelsesopgaven, at være arbejdsgiver for personalet i en organisation med mange forskellige medarbejderkategorier. 
På kurset præsenteres deltagerne for, hvordan menighedsrådet konkret kan forholde sig til forskellige ledelsesmæssige udfordringer indenfor de vilkår og rammer der gælder i Folkekirken.

Målgruppe
Valgte og fødte medlemmer af menighedsrådet

På kurset gennemgås bl.a.

  • Hvordan I som menighedsråd samarbejder om opgaven som arbejdsgiver, at I har ledelses-retten og er fælles om de pligter og det ansvar det medfører

  • Kontaktpersonens rolle, både i forhold til menighedsrådet, men også i forhold til medarbejderne. Der vil være en gennemgang af de opgaver, der følger med rollen som kontaktperson, hvilket ansvar kontaktpersonen har samt indenfor hvilke rammer kontaktpersonen kan agere.

  • Den praktiske ledelsesret. Vi vil kort komme ind på opgaver og problemstillinger i forhold til medarbejderne, herunder ansættelser, løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, personalemæssige udfordringer og afskedigelser.

  • Hvordan I som menighedsråd kan fremstå som en samlet arbejdsgiver, herunder forventningsafstemninger, såvel internt som ekstern. Vi vil ligeledes komme ind på hvordan I kan arbejde sammen som én enhed som en samlet arbejdsgiver.

Form
Kurset gennemføres på baggrund af PowerPoint-præsentation, og der er mulighed for at stille opkla-rende spørgsmål undervejs. På kurset udleveres materialer, som I efterfølgende kan drage nytte af.

Tilmelding
Grethe Bahne Madsen, Madsen.ullemose@mail.dk/ 47 31 67 56

Tilmeldingsfrist: 18. marts.

Udbyder
Frederiksborg Distriktsforening

Info

Tid og sted:

01. april 2019 kl. 18:00 - 21:00


Nødebo Præstegård

Nødebovej 24
3480 Fredensborg

Pris

Det er gratis at deltage på kurset.


Yderligere info

Klik her og få en printervenlig version af kursusbeskrivelsen.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter