Baggrund
Menighedsrådene skal hvert år udarbejde et budget for det kommende år og løbende følge op på budgettet. Menighedsrådet er ledelse og arbejdsgiver og skal lede og prioritere resurserne på en værdifuld og bæredygtig måde. Lønudgifterne udgør typisk 50-75 % af den samlede økonomi i kirkekassen.
Det er derfor vigtigt, at menighedsrådet har overblik over lønudgifternes påvirkning af budgettet.

Formål
Kursets formål er at du som kasserer får viden og værktøjer, så du kan give menighedsrådet overblik over lønkronernes påvirkning af menighedsrådets budgetter og regnskaber. Medarbejderresurserne aflæses i økonomien som lønkroner. Der stilles derfor skarpt på, hvordan medarbejdernes tid og dermed lønudgifternes fordeling ud på aktiviteter og formål afspejler det kirkelige liv i sognet.
Kurset præsenterer, hvordan du som kasserer konkret kan anvende værktøjer i dine oplæg til menighedsrådets budgetlægning og budgetopfølgning.

Målgruppe
Menighedsrådets valgte kasserere og andre medlemmer med opgaver vedr. økonomi.
Varighed 3 timers undervisning.

Indhold

  • Introduktion til lønudgifter – definition og afgrænsning
  • Budgetlægning af og budgetopfølgning på lønudgifter
  • Den regnskabsmæssige håndtering
  • De økonomiske værktøjer til at arbejde med løndata
  • Lønudgifternes påvirkning i forhold til menighedsrådets målsætninger og prioriteringer

Tilmelding
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig kurset, kontakt kursus@menighedsraad.dk for nærmere information.

Udbyder
Helsingør Stift Sydøst

Info

Tid og sted:

19. marts 2019 kl. 18:00 - 21:30


Måløv Sognegård

Liljevangsvej 38A
2760 Måløv

Pris

100,- kr. pr. deltager inkl. undervisning, kursusmateriale og forplejning.

Der afsendes faktura fra Landsforeningen efter tilmeldingsfristens udløb.


Yderligere info

18.00-18.30: Spisning

18.30-21.30: Undervisning

 

Klik her og få en printervenlig version af kursusbeskrivelsen.