Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål

På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe

Kirkeværger og kirkegårdsudvalgsmedlemmer samt øvrige interesserede.

Indhold

På kurset underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen fra Landsforeningen og arkitekt Morgens Svenning. Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer
  • Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Form
Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Tilmelding
Lene Husted, lhu@diakon.dk

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2019

Udbyder
Distriktsforeningen for Vejle Provsti

Info

Tid og sted:

29. januar 2019 kl. 17:00 - 21:00


Gaurslund Sognehus

Fælleshåbsvej 2
7080 Børkop

Pris

75 kr.


Yderligere info

Program:
17:00 Velkomst
17:15 Let aftensmad
18:00 Undervisning
15 min. pause, når det passer ift. underviserne
20:45 Afslutning
21:00 Tak for i aften.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter