Det er nogle af de spørgsmål, der blev debatteret på årets provstikonference for provstimedlemmer og stiftsrådsmedlemmer.

Her kan du se programmet: 

10.00    Ankomst og kaffe

10.30    Velkomst

10.40    Hvor skal menighedsrådene kunne hente hjælp i fremtiden?

Hvordan får de forskellige typer menighedsråd bedst den hjælp, de har brug for? Hvordan udnytter vi folkekirkens ressourcer bedst? Hvordan finder vi det gode samspil?
Debat mellem Provsteforeningens formand Peter Birch og Landsforeningens formand Søren Abildgaard med indspil fra et eller flere provstiudvalg.

11.40    Samvirket i provstiudvalget mellem provst og øvrige medlemmer

Provstierne får stadig flere opgaver, og mange provstier udvikler sig stærkt. Fungerer organisationen med provstiudvalg og provst/forretningsfører efter hensigten? Svarer den til opgaverne nu og fremover?

Oplæg ved Anton Pihl, medlem af Landsforeningens bestyrelse

12.30    Frokost

13.30    Demokratisering af folkekirkens økonomi Landsforeningen forbereder pt. en række forslag til ændring af økonomiloven med det formål at fastholde og øge den demokratiske legitimitet omkring styringen af den lokale økonomi.
Oplæg ved Hans-Henrik Nielsen, medlem af Landsforeningens bestyrelse, og drøftelse.

14.00    Folkekirkens skoletjenester
Skolerne efterspørger tjenesternes tilbud, og det giver mange steder anledning til at se på økonomi og organisering, herunder omlægning fra sognevist til provstivist medlemskab. Er der behov for at følge op?
Oplæg ved Peter Hundebøll, medlem af Landsforeningens bestyrelse, og kort tilbagemelding.

14.20    Kaffepause

14.40    Aktuelle emner:

  • Du unges tilknytning til folkekirken
  • Provstiudvalgenes arbejde med fordelingen af driftsrammer og nye budgetmodeller
  • Udviklingsplaner på kirkegårdene. Etableringsøkonomi og inspiration.
  • Er der brug for mere end en årlig konference for provstiudvalgsmedlemmer?
  • Emner fra deltagerne

15.30 Tak for i dag

Udbyder

Landsforeningen af Menighedsråd

Info

Tid og sted:

03. november 2018 kl. 10:00 - 15:30


Vingsted Hotel og Konferencecenter

Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

Yderligere info

Konferencen er afholdt