Program for midtvejsmødet 2018

09.30    Ankomst og kaffe

10.00    Velkomst og morgensang

10.15    Demokratisering af folkekirkens økonomi

Bestyrelsen har efter delegeretmødet konkretiseret forslaget til revision af økonomiloven under følgende overskrifter:

• Ny valgform til provstiudvalg og stiftsråd
• Stiftsrådets opgaver og økonomi
• Gennemsigtighed omkring provstiudvalg og budgetudvalg
• Styrkelse af menighedsrådenes rolle i budgetsamrådene
• Præcisering af lovgivningen om menighedsrådenes ansvar på økonomiområdet

11.15   Folkekirkens styrelse

Et folketingsvalg er på vej. Som forening skal vi være klar til at diskutere de emner, som optager folketingsmedlemmer og -kandidater, og som mere eller mindre pludseligt kan stå i et regeringsgrundlag. Bloktilskud og folkekirkens styrelse er sådanne emner.
Oplæg og drøftelse.

Læs mere om drøftelserne i de fire arbejdsgrupper her

12.30         Frokost

13.30         Medlemsstrategi

Bestyrelsen har påbegyndt arbejdet med en medlemsstrategi, som skal sætte ambitionsniveau og mål for foreningens arbejde med at fastholde medlemmerne, pleje medlemsrelationerne og øge inddragelsen af medlemmerne i foreningens arbejde.

Oplæg og drøftelse. Derefter separate drøftelser, hvor deltagerne fordeler sig efter arbejdsområde/interesse:

  • kursusvirksomheden
  • vælgermøder op til folketingsvalget
  • hjemmesideløsningen til distriktsforeningerne
  • overvejelser om et fælles medlems-administrationssystem

14.45    Kaffepause

15.00    Aktuelle emner fra distriktsforeningerne

15.30    Aktuelle emner fra bestyrelsen
- Unges tilknytning til folkekirken
- Menighedsrådenes personalepolitik

16.00    Mødet slutter

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er overskredet, hvis du har spørgsmål til konferencen kontakt Sekretariatet på 87 32 21 33, eller via mail kursus@menighedsraad.dk.

Udbyder

Landsforeningen af Menighedsråd

Info

Tid og sted:

17. november 2018 kl. 09:30 - 16:00


Trinity Hotel & Konference Center

Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Pris

Det koster 790 kr. at deltage i midtvejsmødet.

Målgruppen for midtvejsmødet er bestyrelser for distriktsforeningerne.


Yderligere info

Mødet har været afholdt.