En fælles personalepolitik skaber tydelighed og et fælles billede af, hvordan personaleforholdene er og skal være i jeres kirke. Men hvordan udarbejder man en personalepolitik? Hvilke værdier er vigtige for jer? Hvordan kommer I i gang med arbejdet?

Det er arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar for det personalepolitiske arbejde. Uden jeres engagement og opbakning vil den lokale personalepolitik ikke få den nødvendige forankring og gennemslagskraft. På dette kursus kan I blive klogere på, hvorledes I påbegynder og vedligeholder en personalepolitik. Hvorfor er det godt at have en personalepolitik? En fælles nedskrevet personalepolitik er et betydningsfuldt redskab til at sikre tydelighed omkring de værdier og politikker, som I ønsker skal være gældende på jeres arbejdsplads. Derudover kan en god personalepolitik være med til at sikre, at I får opfyldt målene og visionerne for det kirkelige liv i sognet.

Mål med kurset

Det er målet, at I efter endt kursus har mod på at gå i gang med udarbejdelse af den lokale personalepolitik.

Målgruppe

Kurset er for kontaktpersoner og andre fra menighedsrådet, der har interesse for personalepolitik.

Indhold

Kurset påbegyndes med en introduktion til emnet personalepolitik; hvorfor er det vigtigt? Hvad bliver mere tydeligt, når vi har en personalepolitik? Hvilke faldgrupper er der?

Herefter gives eksempler på politikker indenfor relevante områder. Dette er bl.a.:

  • Kommunikation og de gode samarbejdsrelationer
  • Information og mødestruktur
  • Medarbejderudvikling
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejde og familieliv
  • Ferie og sygdom
  • Alkohol, rusmidler og rygning

Til sidst gennemgås konkrete redskaber til, hvordan I som arbejdsgiver går i gang med at udvikle den lokale personalepolitik og hvordan I og medarbejderne kan understøtte de gode intentioner i personalepolitikken, så politikken bliver et nærværende og konstruktivt arbejdsredskab, der medvirker til skabelsen af en god arbejdsplads med et inspirerende arbejdsmiljø.

Form

Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra Landsforeningens konsulent og praktiske øvelser.
 
Underviser

Underviser på kurset er juridisk konsulent Anne Karlsen, Landsforeningens sekretariat.

Tilmelding

Bente Duedal Ravn, bduedal@gmail.com / 2943 4991.

Tilmeldingsfrist:  1. november

Udbyder

Distriktsforeningen for Vesthimmerlands Provsti

Info

Tid og sted:

15. november 2018 kl. 17:30 - 21:00


Sognegården Vesterhornum

Hyllebjergvej 4, Vester Hornum
9640 Farsø

Pris

150 kr. som dækker aftensmad og kaffe, indbetales på 9174/2860166138.


Yderligere info

Spisning: kl. 17.30 - 18.00
Undervisning: kl. 18.00 - 21.00