Formål
Folkekirkens Lederuddannelse er den første lederuddannelse, der er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd. Uddannelsen giver dig konkret og opdateret viden om rollen som leder og er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver.

I løbet af uddannelsens fire moduler får du et overblik over kontaktpersonens opgaver og konkrete redskaber, der kan bruges i den daglige ledelse. Uddannelsen inddrager både HR og juridiske personaleforhold.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået:
•Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
•Viden om rammer og regler
•Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
•Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
•Erfaringsudveksling med kontaktpersoner fra dit lokalområde.

Indhold
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring:
•Folkekirkens struktur
•Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt)
•Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, rammetid og rådighedstid, ferie og sygdomshåndtering, lønforhandling
•Kodeks for god ledelse i folkekirken
•Udarbejdelse af personalepolitik
•Ansættelse af medarbejdere
•Kommunikationsteori og de gode samarbejdsrelationer
•Den anerkendende tilgang
•Distanceledelse
•Forebyggelse og håndtering af konflikter
•Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS
•Udarbejdelse af visioner i menighedsrådet

Form
Undervisningsformen er en blanding mellem oplæg fra konsulenter, diskussioner i plenum, forskellige praktiske øvelser, gruppearbejde, individuel refleksion og hjemmeopgaver. Underviserne er erfarne udviklingskonsulenter fra Landsforeningen, der arbejder med ledelse og samarbejde i menighedsråd.

Tilmelding/venteliste
Det er ikke længere muligt, at tilmelde sig Lederuddannelsen, som afvikles i Herning. Men vi opretter en venteliste, hvor det er muligt at blive skrevet på. Send en mail til kursus@menighedsraad, så sætter vi dig på venteliste.

Udbyder
Landsforeningen af Menighedsråd

Info

Tid og sted:

21. februar 2019 kl. 14:30 - 21:00


Gjellerup Kirke

Kirkebyvej 15
7400 Herning

Pris

Undervisningen er gratis for kontaktpersoner, der er medlem af Landsforeningen af Menighedsråd.
Du skal dog betale 775 kr. for forplejning. Prisen dækker kaffe/the, kage, aftensmad, drikkevarer og snacks på alle fire moduler.


Yderligere info

Uddannelsen har følgende kursusdatoer:

Modul 1: 21. februar 2019
Modul 2: 28. marts 2019
Modul 3: 29. april 2019
Modul 4: 23. maj 2019

Alle dage fra 14.30 til 21.00.

Målgruppen for uddannelsen er kontaktpersoner, som sidder i menighedsrådet. Uddannelsen er dermed ikke for ansatte daglige ledere ved kirken.