Få inspiration til, hvordan kirken sammen med andre lokale foreninger og grupper kan være en aktiv del af lokalmiljøet, når der 6. oktober er konference om menighedsråd og lokalsamfund i Middelfart.

Konferencen er for menighedsrådsmedlemmer i landdistrikter.

Få ny viden med hjem

Syddansk Universitet gennemfører for tiden en undersøgelse af, hvilke styrker henholdsvis lokalrådene og menighedsrådene  har, og hvilke fordele der kan være i at bringe de to råd sammen. Et lokalråd er en privat forening, der arbejder for at fremme lokalsamfundets interesser og kan arbejde selvstændigt eller i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Resultaterne fra  undersøgelsen præsenteres på konferencen.

Mød andre

På konferencen vil der være indlæg fra Landdistrikternes Fællesråd og fra Landsforeningen af Menighedsråd, og du vil møde andre medlemmer af menighedsråd på landet, som også overvejer, hvordan kirken kan spille endnu bedre sammen med andre gode kræfter i sognet.

Konferencen arrangeres af Kirken på landet/Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og  Landsforeningen af Menighedsråd.

Se tid og sted i boksen til højre

Program

 9.30 Ankomst og kaffe
10.00 Velkomst og introduktion v. projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen, Kirken på Landet
10.15

Hvordan engagerer kirker sig i lokalsamfundet? Baseret på seks eksempler. Ved professor Egon Noe og sociolog Helle Randlev, SDU, som i projektet ”Menighedsråd og lokalråd” har undersøgt seks eksempler på menighedsråd og kirker, som engagerer sig i lokalsamfundet. Hvad gør de, hvordan fungerer det og hvilke muligheder er der?

Opklarende spørgsmål

11.00

Replikker fra:

Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd
Ketty Sørensen, Landsforeningen af Menighedsråd

11.30

Gruppedrøftelser:

  • Hvordan tænker menighedsrådet sig selv som aktør i det lokale samarbejde
  • Er det præstens eller menighedsrådets opgave at agere i det lokale samarbejde
  • Hvad kunne være en anledning til at styrke det lokale samarbejde?
  • Drøftelserne afveksles med spørgsmål. Medbring smartphone.
12.00 Fælles drøftelse
12.30 Frokost
13.15

Casearbejde: Sådan kan vi som kirke engagere os i lokalsamfundet hjemme hos os. I grupper udarbejdes en konkret plan for, hvordan en udvalgt kirke kan øge sit engagement i lokalsamfundet. Så er du forberedt til at rejse en debat hjemme i dit menighedsråd.           

Kaffe undervejs

14.30

Fælles drøftelse af anbefalinger til menighedsråd og til projekt Kirken på Landet.

15.00

Mødet slutter

Info

Tid og sted:

06. oktober 2018 kl. 09:30 - 15:00


FænøSund Konferencecenter

Oddevejen 8
5500 Middelfart

Pris

240 kr.


Yderligere info

Der er lukket for tilmeldinger til konferencen.