En visionsproces er en måde at starte samtalen om, hvad I vil med kirken. Men hvordan starter man en god visionsproces? Skal medarbejderne være med i processen og hvilke redskaber er gode? 

Hvorfor er det godt at have en vision?
På dette kursus bliver I klædt på til selv at gennemføre visionsarbejdet i menighedsrådet. Med visi-onsarbejdet opnår I et fælles billede af, hvordan I ønsker kirken skal udvikle sig og hvilke konkrete initiativer, der skal satses på i de kommende år.

Målet med kurset
Efter endt kursus kan I selv gå i gang med udarbejdelse af visioner for jeres kirke ved brug af kursets redskaber og metoder til en god proces.

Målgruppe
Menighedsrådsmedlemmer.

Indhold
I får viden om, hvordan man arbejder med visioner og giver en forståelse for, hvorfor vi i dag taler meget om visioner i folkekirken og på hvilken måde visioner kan være et nyttigt redskab i arbejdet med at udvikle kirken. Der arbejdes ud fra nedenstående 5 trin.

1. Mission - Hvad er vi til for som lokal kirke?
2. Vision - Hvad vil vi i fremtiden?
3. Mål - Hvilke mål skal vi opstille?
4. Strategi - Hvordan når vi i målene?
5. Opfølgning - Hvordan følger vi op på at målene er nået?

Vi gennemgår redskaber til at tilrettelægge en god proces og desuden redskaber, der kan hjælpe jer med at gøre visionerne til virkelighed:

• Hvad vil det sige at arbejde visioner?
• Hvad kræver det af jer at have de visioner?
• Hvem skal deltage i processen?
• Hvordan skal processen tilrettelægges?
• Hvad forestiller I jer, der skal til, for at visionerne får liv i praksis?

Form
Oplæg fra underviser, dialog og gruppedrøftelse.

Underviser
Udviklingskonsulent Vivi Rolskov Jensen fra Landsforeningens Sekretariat.

Tilmelding
Lars Bom Nielsen, labn@km.dk

Tilmeldingsfrist:  4. november

Udbyder

SAMS (Sammenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland)

Info

Tid og sted:

20. november 2018 kl. 18:00 - 21:00


Ribe Fritidscenter - Mulitihallen

Sportsvej 8
6760 Ribe

Pris

100 kr., som indbetales til SAMS´ kasserer på konto i Andelskassen: Reg. 5998, Konto 50202084