Grib muligheden for at blive klædt på til gode lønforhandlinger, få inspiration til at bruge lønforhandlinger til at udvikle kirken i den retning, I ønsker, og bliv samtidigt opdateret på reglerne om lønforhandlinger.

Mål med kurset

Kursets formål er at forberede menighedsrådets repræsentanter til forhandlingerne med de faglige organisationer – med fokus på de medarbejdergrupper, der er på overenskomst. Dette gælder både ved nyansættelser og ved de årlige lønforhandlinger.

Målgruppe

Kurset er for kontaktpersoner og andre, der på menighedsrådets vegne forhandler løn for menighedsrådets ansatte.

Indhold

På kurset sætter vi blandt andet fokus på:

  • Sammenhængen mellem menighedsrådets mål og løndannelsen
  • Hvilke muligheder, der er for at aftale løn inden for overenskomsternes regler
  • Hvordan forhandlingerne foregår
  • Den gode begrundelse
  • Lønberegning
  • Resultatet af lønforhandlingen 

Form

Gennemgang af de væsentligste overenskomstbestemmelser, drøftelser i grupper og plenum suppleret med øvelser i lønforhandling og indgåelse af aftaler.

Underviser

Underviser på kurset juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen fra Landsforeningens sekretariat.

Tilmelding
Bindende tilmelding til Thyge Torjusen, mail: torjusen@youmail.dk, mobil: 29280775

Tilmeldingsfrist:  22. august.

Udbyder

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Info

Tid og sted:

28. august 2018 kl. 18:00 - 21:00


Korsløkke Sognegård

Ejbygade 24
5220 Odense SØ

Pris

Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og to sandwich. Beløbet kan betales over kirkekassen.