Formål med kurset
Formålet med kurset er blandt andet, at styrke kursisternes kompetencer inden for forståelse, forebyggelse og håndtering af de ergonomiske belastninger i forbindelse med grandækning/-pyntning.
 
Indhold

  • Bud på konkrete værktøjer og tilgange til forståelse, forebyggelse og håndtering af ensidigt belastende arbejde og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Reglerne på området (Arbejdstilsynets regler og tilsynspraksis)
  • Oplysning om alternative metoder til granpyntning, der ikke foregår i belastende arbejdsstillinger. Metoderne er lige til at implementere i dagligdagen på kirkegården, så I bagefter kan tage hjem på kirkegården og drage erfaringer med dem.
  • Konkrete eksempler og brug af egnede tekniske hjælpemidler i arbejdet.
  • Fokus på foranstaltninger til forebyggelse af belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i det daglige arbejde.
  • Forventningsafstemning med Menighedsråd og gæster/kunder på kirkegårdene bliver også drøftet.
  • Erfaringer fra andre kirkegårde.


Form
Kursets hovedvægt vil være et praksisorienteret fokus, med udgangspunkt i erfaringer fra kirkegårde der har implementeret de nye metoder.
Den røde tråd vil være forebyggelse af ensidigt belastende arbejdsstillinger. Kursisterne rustes med relevante værktøjer inden for området, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.

Målgruppe
Uddannelsens primære målgruppe er kirkegårdens ”grønne” medarbejdere, der varetager arbejdet med grandækning/-pyntning, men andre interesserede er velkomne.
Kursus kan også aftales at foregå på Jeres Kirkegård, ring og hør om mulighederne.

Udbyder
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

 

 

 

Info

Tid og sted:

02. oktober 2018 kl. 09:30 - 15:00


Landsforeningens Sekretariat

Damvej 17-19
8471 Sabro

Pris

Deltagerpris: 1.875 inkl. moms. Inkluderet i deltagerprisen er forplejning og kursusmateriale.


Yderligere info

Tilmelding
mail@kirketrivsel.dk / 30 66 6404