Formål med kurset
At deltagerne opnår viden om de ergonomiske belastninger der ofte findes indenfor Folkekirkens område, samt hvordan de kan højne forebyggelsesniveauet på den enkelte arbejdsplads.
 
Indhold
Kurset omfatter følgende elementer:
 
Grundlæggende kendskab til de ergonomiske belastninger, dvs. løft, træk, skub, bæring, arbejdsstillinger, ensidigt belastende arbejde(EBA), skærmarbejde og arbejdspladsens indretning, samt lovgivning inden for disse områder.
Problemløsningsmuligheder i forhold til konkrete situationer fra hverdagen.
Brug af egnede tekniske hjælpemidler.
Drøftelser om påvirkning af holdninger og vaner, kommunikation og samarbejde om forandringer.
 
Undervisningen tilrettelægges som en kombination af teori og dialog om praksis, og baseres på en høj grad af deltager-inddragelse.
 
Form
Formen på uddannelsen vil være en blanding af oplæg og drøftelser i plenum. Du vil som kursist blive præsenteret for viden og værktøjer inden for området, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere der beskæftiger sig med fysisk/ergonomisk arbejde ved kirkerne, samt medlemmer af menighedsråd og andre interesserede.

Udbyder
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

 

 

 

Info

Tid og sted:

19. juni 2018 kl. 10:00 - 16:00


Landsforeningens Sekretariat

Damvej 17-19
8471 Sabro

Pris

Deltagerpris: 1.875 inkl. moms. Inkluderet i deltagerprisen er forplejning og kursusmateriale.


Yderligere info

Tilmelding
mail@kirketrivsel.dk / 30 66 6404