Kurset fokuserer på det ofte komplicerede samspil mellem de forskellige personer, som deler ansvaret for den lokale kirkes og menigheds "liv og vækst".  Der stilles store forventninger til den lokale kirke fra mange sider, og menighedsrådet er ansvarlig for forvaltningen af store ressourcer, der kommer fra både offentlige og private kilder.

Kirken er ikke kun en frivillig organisation, men også en stykke offentlig for­valt­ning, hvor aktindsigt fra enkeltpersoners og mediernes side er et grundlæggende vilkår, i en tid, hvor Folkekirken er meget synlig i det offentlige rum og i høj grad genstand for debat, både nationalt og lokalt. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet ved kirken er præget både af gensidig respekt for den enkeltes rolle og ansvar, og af kendskab til de regler der styrer en kompliceret arbejdsplads.

Tidligere kurser har fokuseret på enkeltposternes opgaver og ansvar – dette kursus har til hensigt at se på samspillet mellem disse og mellem de forskellige grupper, der arbejder i og for kirken: præster, valgte menighedsrådsmedlemmer, ansat personale og de frivillige. Vi berører også kort forholdet menighedsråd/provstiudvalg. Kurset vil inddrage forskellige cases med udgangspunkt i virkelige begivenheder og lægge op til diskussion af forskellige løsningsmodeller.  

Oplægsholdere:

Konsulent Helle Vallø og lektor Karsten Fledelius (mdl. af hhv. Marmorkirkens og Domkirkens menighedsråd)

Udbyder:

Distriktsforeningen af Menighedsråd i København

Info

Tid og sted:

17. april 2018 kl. 19:00 - 22:00


Helligåndshuset, 1.sal

Valkendorfsgade 23
1151 København K

Pris

Kurset er gratis og åbent for deltagelse fra alle distriktsforeninger.


Yderligere info

Sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten inden den 10. april 2018. Klik her for tilmelding.