Men det er ikke den eneste begrundelse for at lave et budget og arbejde med budgetopfølgning.

Budgettet beskriver overfor menigheden og provstiet de økonomiske prioriteringer, og der sættes tal på menighedsrådets målsætninger. Samtidig er det et økonomisk styringsværktøj, der kan hjælpe menighedsrådet til en bedre styring af de økonomiske resurser i kirken og på kirkegården.

Budgettet skal således understøtte, at menighedsrådet som ledelse og arbejdsgiver kan lede og prioritere resurserne på en værdifuld og bæredygtig måde.

Formål

Kursets formål er at skabe en forståelse for det værdiskabende i at arbejde med og aktivt bruge budgettet i menighedsrådet.

Der stilles skarpt på, hvorfor det kan skabe værdi for det kirkelige liv i sognet, at menighedsrådet aktivt bruger budgettet som styrings- og prioriteringsværktøj, når resurserne skal fordeles på mursten og aktiviteter i sognet.

Kurset præsenterer også, hvordan menighedsrådet konkret kan arbejde med budgettet både i forhold til proces og værktøjsmæssigt. Kurser giver også indsigt i, hvem og hvad der betyder noget i forhold budgetprocessen. 

Målgruppe

Valgte og fødte menighedsrådsmedlemmer

Indhold

  • Intro budget
  • Prioritering af resurserne
  • Budgetprocessen og dens interessenter
  • Gruppedrøftelse
  • Den økonomiske værktøjskasse
  • Hvordan kommer vi videre?

Form

Oplæg fra underviser og gruppedrøftelser. 

Max. deltagerantal

30 personer.

Udbyder

Distriktsforeningen SAMS.

Info

Tid og sted:

22. maj 2018 kl. 18:30 - 21:30


Fritidscenteret

Sportsvej 8,
6760 Ribe

Pris

kr. 100,-


Yderligere info

Tilmeldingsfrist: Senest tirsdag den 15. maj 2018.

Tilmelding til: Lars Bom på
e-mail: LABN@KM.DK