Men det er ikke den eneste begrundelse for at lave et budget og arbejde med budgetopfølgning.

Budgettet beskriver overfor menigheden og provstiet de økonomiske prioriteringer, og der sættes tal på menighedsrådets målsætninger. Samtidig er det et økonomisk styringsværktøj, der kan hjælpe menighedsrådet til en bedre styring af de økonomiske resurser i kirken og på kirkegården.

Budgettet skal således understøtte, at menighedsrådet som ledelse og arbejdsgiver kan lede og prioritere resurserne på en værdifuld og bæredygtig måde.

Formål

Kursets formål er at skabe en forståelse for det værdiskabende i at arbejde med og aktivt bruge budgettet i menighedsrådet.

Der stilles skarpt på, hvorfor det kan skabe værdi for det kirkelige liv i sognet, at menighedsrådet aktivt bruger budgettet som styrings- og prioriteringsværktøj, når resurserne skal fordeles på mursten og aktiviteter i sognet.

Kurset præsenterer også, hvordan menighedsrådet konkret kan arbejde med budgettet både i forhold til proces og værktøjsmæssigt. Kurser giver også indsigt i, hvem og hvad der betyder noget i forhold budgetprocessen. 

Målgruppe

Valgte og fødte menighedsrådsmedlemmer

Indhold

  • Intro budget
  • Prioritering af resurserne
  • Budgetprocessen og dens interessenter
  • Gruppedrøftelse
  • Den økonomiske værktøjskasse
  • Hvordan kommer vi videre?

Form

Oplæg fra underviser og gruppedrøftelser. 

Varighed

3 timer inkl. pauser med afslutning senest Kl. 21.00. 

Max. deltagerantal

30 personer.

Udbyder

Midt- og Vestsjællands Menighedsrådsforening

 

 

 

Info

Tid og sted:

17. april 2018 kl. 17:30 - 21:00


Halskov Kirke

Birkemosevej 20
4220 Korsør

Pris

85 kr. for kaffe og en sandwich
+ 1 øl / vand.


Yderligere info

Tilmeldingsfrist: Senest onsdag den 28. marts 2018.

Tilmelding til: Birthe Vilhelmsen
tlf. 4258 4856

Mail : nuserkr@mail.dk