Formål
Folkekirkens Lederuddannelse er den første lederuddannelse, der er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd. Uddannelsen giver dig konkret og opdateret viden om rollen som leder og er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver.

I løbet af uddannelsens fire moduler får du et overblik over kontaktpersonens opgaver og konkrete redskaber, der kan bruges i den daglige ledelse. Uddannelsen inddrager både HR og juridiske personaleforhold.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået:

 • Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
 • Viden om rammer og regler
 • Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
 • Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
 • Erfaringsudveksling med kontaktpersoner fra dit lokalområde.

Indhold
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring:

 • Folkekirkens struktur
 • Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt)
 • Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, rammetid og rådighedstid, ferie og sygdomshåndtering, lønforhandling
 • Kodeks for god ledelse i folkekirken
 • Udarbejdelse af personalepolitik
 • Ansættelse af medarbejdere
 • Kommunikationsteori og de gode samarbejdsrelationer
 • Den anerkendende tilgang
 • Distanceledelse
 • Forebyggelse og håndtering af konflikter
 • Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS
 • Udarbejdelse af visioner i menighedsrådet


Form
Undervisningsformen er en blanding mellem oplæg fra konsulenter, diskussioner i plenum, forskellige praktiske øvelser, gruppearbejde, individuel refleksion og hjemmeopgaver. Underviserne er erfarne udviklingskonsulenter fra Landsforeningen, der arbejder med ledelse og samarbejde i menighedsråd.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til kursus@menighedsraad.dk og foregår efter først til mølle-princippet.
Ved tilmelding bedes oplyst: Navn, adresse, sogn, telefonnummer og mail.

Udbyder
Landsforeningen af Menighedsråd

Info

Tid og sted:

04. april 2018 kl. 14:30 - 21:00


Støvring Sognegård

Pris

Undervisningen er gratis for kontaktpersoner i menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen.

Du skal dog betale i alt 775 kroner inkl. moms for forplejning. Prisen dækker kaffe/te, kage, aftensmad, drikkevarer og snacks på alle fire moduler.


Yderligere info

Kursusdage:

4. april 2018
2. maj 2018
6. juni 2018
28. august 2018

Alle dage fra 14.30 til 21.00.

Målgruppen for uddannelsen er kontaktpersoner, som sidder i menighedsrådet. Uddannelsen er dermed ikke for ansatte daglige ledere ved kirken.