Formål

Kursets formål er at forberede menighedsrådets repræsentanter til forhandlingerne med de faglige organisationer – med fokus på de medarbejdergrupper, der er på overenskomst.

Målgruppe

Kurset er for kontaktpersoner og andre, der på menighedsrådets vegne forhandler løn for menighedsrådets ansatte.

Indhold

På kurset sætter vi blandt andet fokus på:

  • Sammenhængen mellem menighedsrådets mål og løndannelsen
  • Hvilke muligheder, der er for at aftale løn inden for overenskomsternes regler
  • Hvordan forhandlingerne foregår
  • Den gode begrundelse
  • Lønberegning 
  • Resultatet af lønforhandlingen

Form

Gennemgang af de væsentligste overenskomstbestemmelser, drøftelser i grupper og plenum suppleret med øvelser i lønforhandling og indgåelse af aftaler.

Tilmelding

Benyt nedenstående link til tilmelding:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv0k_2pwmKdbHKWbmEbxoTOIiIgDX0SEwKOgD3nzyDl1WDDQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
Tilmeldingsfrist den 25. september.

Udbyder

Distriktsforeningen af Menighedsråd i København

Info

Tid og sted:

09. oktober 2017 kl. 18:30 - 21:30


Emdrup Kirke

Ved Vigen 7
2400 København NV

Pris

Gratis, men 100 kr. for deltagelse i spisningen.


Yderligere info

Der er mulighed for deltagelse i spisning kl. 17.45.

Underviser på kurset er juridisk konsulent Pernille Dannevig Jakobsen fra Landsforeningen af Menighedsråd.